Tulevaisuuden säästöt tehdään nyt: huomio lasten ja nuorten ruokaympäristöön

Aikuiset rakentavat lasten ja nuorten ruokaympäristön ja ovat vastuussa siitä, millaisiin ruokatottumuksiin se ohjaa

Ruokaympäristö sisältää kaikki fyysiset, sosiokulttuuriset, taloudelliset ja poliittiset ympäristöt, mahdollisuudet ja olosuhteet, jotka vaikuttavat ruoanvalintaan ja ravitsemukseen. Ruokaympäristön tulisi olla sellainen, jossa jokaisen lapsen, nuoren ja perheen on helppoa ja houkuttelevaa tehdä ravitsemuksellisesti laadukkaita ruokavalintoja sekä omaksua hyvinvointia ja terveyttä tukevat ruokatottumukset. Tietoa ja työvälineitä on saatavilla lasten ja nuorten ruokaympäristön edistämiseen. Nyt tarvitaan toimia niiden saattamiseksi käytäntöön.

Osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa toteutetussa hankkeessa kartoitettiin lasten ja nuorten ruokaympäristön nykytilaa ja sen kehittämiseksi toteutettuja toimia, kehitettiin menetelmiä lasten ja nuorten ravitsemuksen seuraamiseen ja ruokaympäristöön kohdistuvien politiikkatoimien kustannusvaikutusten arviointiin sekä laadittiin toimenpide-ehdotuksia terveyttä tukevan ruokaympäristön luomiseksi.

Kieliversiot: