Kohti kestävää monipaikkaisuutta

Monipaikkaisuus muuttaa aluerakennetta

Monipaikkaisuuden tilalliset ja ajalliset ulottuvuudet vaihtelevat merkittävästi, minkä vuoksi monipaikkaisuutta on hyödyllistä tarkastella eri monipaikkaisuuden muotojen perusteella. Monipaikkaisuus näyttäytyy eri alueita eri tavalla. Vapaa-ajan monipaikkaisuus painottuu maaseudulle ja etätyö kaupunkialueille. Väestön kausivaihtelu eri alueilla on suurta.

Ennustemallin mukaan monipaikkaisen väestön painopiste siirtyy entistä vahvemmin kohti Etelä-Suomea suurten kaupunkiseutujen vaikutusalueille. Näin ollen kaupungistuminen jatkuu, mutta monipaikkainen väestö levittäytyy laajemmalle asunto- ja työmarkkina-alueelle. Väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen lisäävät vapaa-ajan monipaikkaisuutta. Monipaikkaisten huomiointi muuttaa kuvaa tulevaisuuden väestön liikkumisesta ja palvelujen tarpeesta ja on siksi tärkeää huomioida myös suunnittelussa.

Monipaikkaisuuden muodoista pendelöinti vaikuttaa eniten työmatkakuluvähennysten kautta. Positiivinen vaikutus on suurin kaupunkien läheisellä alueella, jossa lisääntyvä etätyö vähentää matkakuluvähennystä ja lisää kehyskunnan verotuloja. Monipaikkaisuus siirtää kotitalouksien kulutusta maakuntien välillä kausittain erityisesti vapaa-ajan asumisen välityksellä.

Monipaikkaisuuden tilastointia ja seurantaa tulee kehittää. Monipaikkaisuuden ekologista kestävyyttä voi edistää erityisesti tukemalla kestävää liikkumista ja energiamuotoja, kun taas taloudellinen kestävyys voisi parantua työmatkakuluvähennyksen painottamisella pitkiin työmatkoihin sekä huomioimalla vapaa-ajan monipaikkaisuuden kustannukset niin kutsutuilla mökkipaikkakunnilla.

Kieliversiot: