Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Digimuutos tarjoaa onnistumisen eväät hyvinvoinnin lisäämiseen

Valtioneuvoston viestintäosasto
19.6.2017 9.36
Tiedote 300/2017

Digitaalisessa murroksessa menestymisessä tarvitaan ennakoivuutta, rohkeutta ja aktiivisia toimia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Toimet on kohdennettava analysoimalla Suomen vahvuudet ja määrittelemällä toteutumiskelpoisin ja toivottu kehityskulku. Toimet edellyttävät yhteistyötä, pitkäjänteistä sitoutumista ja johdonmukaisuutta toimeenpanossa. Näin todetaan Digimuutos-hankkeen loppuraportissa ”Digimuutoksessa onnistumisen eväät”.

Digitalisaatiosta puhutaan usein ilmiönä, joka äkisti vie työpaikat mukanaan ilman, että muutokseen voisi mitenkään vaikuttaa. Muutos on kuitenkin ollut käynnissä jo kauan, ja monilla alueilla se tapahtuu melko pieninä, vaiheittaisina, ja hyvin usein työntekijän kannalta myönteisinä muutoksina työtehtävissä.

Digitaalinen muutos nopeutuu ja laajenee yhä uusille alueille tulevina vuosina, jolloin muutokset vaikuttavat työn tekemisen muotoihin ja osaamistarpeisiin voimakkaasti. Oikeanlaisilla toimenpiteillä digitalisaatiosta voidaan hyötyä, ja siten nostaa Suomen kilpailukykyä: tehtäviä voidaan hoitaa nykyistä tehokkaammin ja paremmin yhdistämällä koneiden ja ihmisten vahvuuksia.

Digimuutos-hankkeen raportissa esitetään kirjallisuuskatsauksen pohjalta laadittuja suosituksia toimista, joilla muutosta voidaan paremmin hallita ja digitalisaatiosta kyetään Suomessa hyötymään lisääntyvänä hyvinvointina. Suositukset on jaoteltu neljään aihealueeseen: 1) Suomen vahvuudet ja tavoitetila, 2) Yritysten toiminnan edistäminen, 3) Tasa-arvosta huolehtiminen ja 4) Teknologian ja ihmisen yhteistyö.

Kulmakivinä koulutus ja työntekijöiden osaaminen

Korkeatasoinen koulutus ja työntekijöiden hyvä osaamistaso ovat Suomessa jatkossakin kulmakivenä hyvinvoinnille ja menestykselle. Työelämän vaatimusten muuttuessa kiihtyvää tahtia koulutusta tulisi kuitenkin kehittää ketterämmin ja tarjota entistä monimuotoisemmin, lähtien peruskoulutuksesta ja yltäen aina täydennys- ja uudelleenkoulutukseen.

Digitalisaation tuomien hyötyjen arvioidaan jakautuvan epätasaisesti yhteiskunnassa, ellei oikeudenmukaisuuteen tähtääviä toimenpiteitä tehdä. Onkin selvitettävä malleja, miten digitalisaation hyötyjen jakautumista tasaisesti yhteiskunnassa voidaan edistää, esimerkiksi koulutukseen, työmarkkinoihin ja verotukseen kohdistuvien politiikkatoimien avulla. Työn muutoksessa on myös tärkeää ymmärtää koneiden ja ihmisten erilaiset roolit ja tehtävät, jotta molempien vahvuudet voidaan huomioida parhaalla mahdollisella tavalla, ja ihmisen ja koneen yhteistyö koituu yhteiskuntamme hyväksi.

Hankkeessa tehtiin myös TE-palveluihin liittyvä kokeilu, jossa käytettiin Saksassa tehdyn intervention mukaista lähestymistapaa työllistymisen tiedollisten valmiuksien lisäämiseksi. Kokeilun keskeisimpänä antina olivat opit siitä, millaisia haasteita kevyestä valtionhallinnon parissa tehtävästä kokeiluasetelmasta syntyy ja kuinka ongelmat saadaan ratkaistua. Hyväksi käytännöksi osoittautui asiantuntijatyöpajojen järjestäminen kokeilun käytännön suunnitteluun ja päämääristä sopimiseen. Toisaalta datan anonyymi käsittely monimutkaisti koeasetelmaa. Kokeilu lisäsi myös ymmärrystä siitä, mitä asioita on huomioitava muualla käyttöön otettujen toimintamallien tai kokeilujen testaamisessa.

Digimuutos -hankkeen loppuraportti ”Digimuutoksessa onnistumisen eväät” on laadittu osana valtioneuvoston vuoden 2016 - 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeen toteuttivat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Demos Helsinki.  Hankkeessa tehdyn kirjallisuusselvityksen tulokset on julkaistu aiemmin erillisenä raporttina ”Osaaminen ja työllisyys digimurroksessa”.

Digimuutoksessa onnistumisen eväät -raportti

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätiedot:

Tutkimustiimin päällikkö Anu Seisto, VTT Oy, p. 040 5471 609, anu.seisto(at)vtt.fi

Ylitarkastaja Hanna-Maria Urjankangas, TEM, p. 040 542 1168 hanna-maria.urjankangas(at)tem.fi