Hyppää sisältöön

Kansalaispulssi: Huoli Ukrainan sodan laajenemisesta voimistunut

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.1.2024 13.54
Tiedote

Huoli Venäjän toimista on edelleen vahvistunut tammikuun Kansalaispulssi-kyselyssä verrattuna loppuvuoteen.

Selvästi aiempaa useampi, noin neljä viidestä, tuntee huolta sodan laajenemisesta Ukrainasta. Loppuvuonna vastaava osuus oli 73 prosenttia.

Myös huoli Venäjän mahdollisista sotilaallisista toimista Suomea vastaan on noussut. Ainakin jonkin verran huolissaan niistä on nyt 68 prosenttia, kun vastaava osuus oli joulukuussa 63 prosenttia.

Myös huoli Venäjän pyrkimyksestä vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan on noussut jonkin verran.
Suomen reagointia Venäjän vaikuttamistoimintaan pidetään edelleen riittävänä ja oikea-aikaisena. Nyt 63 prosenttia on ainakin melko tyytyväisiä.

Huoli omasta toimeentulosta korkeimmillaan sitten koronakriisin alun

Suomalaisten huoli omasta taloudellisesta pärjäämisestään on Kansalaispulssi-kyselyissä vähitellen kasvanut, ja se on nyt ylimmillään sitten kyselyiden alkamisen keväällä 2020.

Vastaajista 42 prosenttia kertoo nyt olevansa ainakin jonkin verran huolestunut oman kotitaloutensa toimeentulosta seuraavan kuukauden aikana.

Vastaajista noin puolet kertoo siirtävänsä isompia hankintoja tuonnemmaksi kriisin aiheuttaman epävarmuuden vuoksi, ja lähes yhtä moni kertoo muuttaneensa kulutustottumuksiaan hintojen nousun vuoksi.

Nuoret naiset kokevat paljon stressiä

Kansalaispulssi-kyselyssä on säännöllisesti kysytty vastaajien kokemasta stressistä, ja tammikuun kyselyssä koettu stressi on kokonaisuutena suhteellisen korkealla tasolla.
Eniten stressiä kokevat 15-29-vuotiaat tytöt ja naiset, joista yli puolet kertoo nyt kokevansa vähintään melko paljon stressiä. Vielä vuoden 2020 keväällä vastaava osuus oli noin kolmannes ikäryhmästä.

”Koettu stressi on viime vuosina yleistynyt kaikissa ikäryhmissä, ja valitettavasti kasvu on ollut suurinta nuorilla naisilla, joilla koettu stressi oli jo ennestään selvästi muita yleisempää”, sanoo johtava asiantuntija Juho Jyrkiäinen valtioneuvoston kansliasta.

Kansalaispulssin tuorein verkkokysely on toteutettu 17.-22. tammikuuta, ja kyseessä on kyselyn 52. kierros. Kansalaispulssi-kyselyn avulla selvitetään kansalaisten mielipiteitä ajankohtaisista aiheista, viranomaisten toiminnasta sekä vastaajien omasta mielialasta ja tulevaisuuden odotuksista. Kyselyaineiston keräämisestä vastaa Tilastokeskus.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Juho Jyrkiäinen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 181