Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Biopolttoaineiden kustannustehokkaat toteutuspolut vuoteen 2030

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 4.10.2018 9.00
Tiedote 453/2018

Tänään julkaistun selvityksen mukaan Suomessa saavutettaisiin liikenteessä kasvihuonekaasujen 50 %:n päästövähenemä vuonna 2030, jos liikenteeseen saadaan samanaikaisesti kestäviä biopolttoaineita 30 % liikenteen energiakäytöstä (noin 800 ktoe), 250 000 sähköautoa, 50 000 kaasuautoa ja lisäksi energiatehokkuus paranee energia- ja ilmastostrategian suunnitelmien mukaisesti.

Liikenteen biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen nostamisella 30 %:iin arvioidaan olevan keskimääräisesti kohtuullisen vähäiset kustannusvaikutukset eri sektoreille ja loppukäyttäjille. Lisäksi jakeluvelvoitteen noston valtiontaloudellisen vaikutuksen arvioidaan olevan alle 0,3 % verokertymästä, koska valmisteverokertymien laskiessa arvonlisäkertymät polttoaineista nousisivat keskiarvoisesti yhtäaikaisesti.

Selvityksen mukaan 30 %:n biopolttoaineiden jakeluvelvoite voitaisiin täyttää vuonna 2030 nykyisellä ja suunnitteilla olevalla kotimaisella biopolttoaineiden tuotantokapasiteetilla, mutta tuotanto pohjautuisi pääosin tuontiraaka-aineisiin. Tarvittavien biopolttoaineiden määrä vuonna 2030 nousee kuitenkin korkeammaksi kuin 800 ktoe, jos liikenteen energiankulutus ja –tehokkuus eivät parane energia- ja ilmastostrategian suunnitelmien mukaisesti.

Selvitys esittää, että Suomessa biopolttoaineiden lisäämisen pääohjauskeino tulee olemaan jakeluvelvoite, joka huomioi uuden uusiutuvan energian direktiivin (RED II) asettamat biopolttoainekohtaiset rajoitteet. Tuotannon raaka-aineiden kotimaisuusasteeseen voitaisiin vaikuttaa kehittyneiden biopolttoaineiden alavelvoitteeseen kohdistuvilla jakeluvelvoitteilla.

Vaikka selvityksen laskelmien perusteella 30 %:n jakeluvelvoitteen kustannusvaikutukset arvioidaan keskimääräisesti kohtuullisen vähäisiksi, kustannusvaikutuksissa on huomattavaa vaihtelua riippuen kolmesta tekijästä: eri biopolttoaineiden osuus kokonaissekoitteessa, maailmanmarkkinoiden kehittyminen ja sähköautojen käyttöönottoaste. Jakeluvelvoitteen suora vaikutus polttoaineiden hintaan on -3 ja +14 %:n välillä vuonna 2030, jos sähköautoja saadaan 250 000 ja energiatehokkuus paranee. Mikäli sähköautojen määrä jää pienemmäksi, jakeluvelvoitteen suorat kustannukset nousevat. Jakeluvelvoitteen kustannusvaikutuksen polttoaineiden verolliseen hintaan vuonna 2030 arvioidaan olevan keskimäärin 5 %, joka tarkoittaisi tämän hetkisillä maailmanmarkkinahinnoilla noin 7 senttiä/litra nykyinen biopolttoaineiden valmisteveroporrastus huomioiden.

Selvityksen mukaan jakeluvelvoitteen suurimmat kustannusvaikutukset kohdistuisivat maaliikennesektorille, jonka kustannukset muuttuisivat reaalisesti -0,6 ja +2,5 %:n välillä. Muiden sektorien kustannusnousu jäisi keskimäärin 0-0,5 %:iin. Kuluttajille biovelvoitteen tuottama polttoainekustannuksen muutoksen aiheuttama kustannusten nousu olisi noin 0,1-0,3 % vuonna 2030, joka vastaisi keskituloiselle kotitaloudelle nykyrahassa maksimissaan 110 euroa vuodessa.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.tietokayttoon.fi).

Raportti

Lisätietoja: Projektipäällikkö Esa Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy, p. 010 33 22701, [email protected]