Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Osaamisen huoltovarmuus Suomen puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaamisessa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 20.12.2017 9.09
Tiedote 609/2017

Selvityksessä tarkasteltiin osaamispohjaisen huoltovarmuuden keskeisiä kehitysnäkymiä ja toimenpiteitä, joilla huoltovarmuutta voidaan tukea pitkällä aikajänteellä. Hankkeessa kartoitettiin osaamisen huoltovarmuuden kriittisten osa-alueiden nykytilaa, minkä jälkeen suoritettiin tarkempi analyysi kolmen valitun teknologia-alueen kohdalla.

Sipilän hallituksen strategisen ohjelman linjaus, jonka mukaan Suomi ylläpitää laaja-alaisesti keskeisiin sotilaallisiin suorituskykyihin liittyvää kansallista teknologista osaamista sekä riittävää huoltovarmuutta ja puolustusteollisuutta kertoo siitä, että teollisuuden ja tiedeyhteisön osaamisesta on pidettävä jatkuvasti ja kaikissa oloissa tarkkaan huolta, jotta puolustusvoimat kykenee täyttämään omat velvoitteensa.

Yleisenä johtopäätöksenä selvityksessä todetaan, että kansallisen tutkimus-, koulutus- ja innovaatiojärjestelmän muutokset eivät ole omiaan vahvistamaan osaamisen huoltovarmuuden edellytyksiä, vaan ne ovat luonteeltaan sitä haastavia. TKI-politiikan osa-alueilla tulisi systemaattisesti huomioida myös osaamisen huoltovarmuus.

Selvityksen mukaan osaamistilanne vaihtelee merkittävästi eri teknologia-alueiden sisällä. Osaamisen ylläpito ja jatkuvuus voivat olla jopa yksittäisistä organisaatioista tai osaajista kiinni. Osaamisen tilannekuva on siksi erityisen tärkeää. Tilannekuvan rakentaminen ja ylläpitäminen vaativat systemaattista prosessia ja laaja-alaista osaamista. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on olennaista osaamisen ylläpitämiseksi, mutta osalla osa-alueista TK-resurssit ovat hyvin niukat.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Selvitys

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: tutkija Jarno Salonen, VTT, p. 040 705 0000, jarno.salonen(at)vtt.fi, erityisasiantuntija Tommi Nordberg, p 0295 140 419, tommi.nordberg(at)defmin.fi