Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston tutkimus- ja kehitystoiminta
Tutkijat ehdottavat uutta sosiaaliturvakokeilua perustulokokeilun jälkeen

valtioneuvoston viestintäosastovaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 25.2.2019 11.00
Tiedote

Tutkijaryhmä esittää uutta kokeilua, jonka avulla saataisiin luotettavaa tutkimustietoa sosiaaliturvan informaatio- ja byrokratialoukuista. Ehdotettu kokeilu pureutuisi työllistymistä haittaaviin tekijöihin jäsennellymmin kuin vuosina 2017–2018 toteutettu ja laajaa huomiota saanut perustulokokeilu.

Sosiaaliturvan informaatio- ja byrokratialoukut voivat muodostaa merkittäviä työllistymisen esteitä. Niiden vähentämiseksi tarvitaan lisää tutkimustietoa sosiaaliturvan aiheuttamista haitallisista työllisyysvaikutuksista. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Palkansaajien tutkimuskeskuksen tutkijoista koostuva ryhmä on laatinut valtioneuvoston toimeksiannosta ehdotuksen siitä, miten tietoa saataisiin. Tutkijat tekevät raportissaan ehdotuksen kenttäkokeesta, jossa selvitettäisiin etuusbyrokratian, taloudellisten kannustimien ja informaation muodostamia esteitä työhön osallistumiselle. Keskeinen vaatimus luotettavien tulosten saamiseksi on, että kokeilu toteutetaan satunnaisesti valituille koeryhmille.

Raportissa ehdotetaan kahta vaihtoehtoista tapaa vähentää kokeeseen osallistuvien henkilöiden kohtaamaa byrokratiaa osa-aikaisen työskentelyn aikana. Ehdotetut kokeilut sisältävät joko työttömyysturvan ja asumistuen nykyistä yksikertaisemman haku- ja ilmoitusmenettelyn tai yksinkertaisemmat työaikasäännöt. Kokeilussa parannetaan myös osa-aikatyön taloudellisia kannustimia osalle koeryhmästä. Lisäksi osalle koeryhmästä tarjotaan selkeämpää ja täsmällisempää tietoa nykyisistä byrokratiamenettelyistä ja rahallisista kannustimista.

”Ehdotuksemme poikkeaa oleellisesti vuosina 2017–2018 toteutetusta perustulokokeilusta. Siinä sekä etuusbyrokratia että rahalliset kannustimet muuttuivat samanaikaisesti kaikille kokeilussa mukana olleille. Nyt laatimassamme ehdotuksessa erotellaan byrokratian, kannustimien ja informaation vaikutukset toisistaan, jotta voimme täsmällisemmin tietää, mitkä tekijät vaikuttavat eniten työllisyyteen”, arvioi VATT:n erikoistutkija Tuomas Matikka.

Suomessa ollaan laajasti yksimielisiä siitä, että nykyinen sosiaaliturvajärjestelmämme kaipaa uudistusta, jotta se tukisi entistä paremmin yksilöiden hyvinvointia ja mahdollistaisi korkeamman työllisyysasteen. Keskeinen kysymys on, miten osa-aikainen ja tilapäinen työnteko ja sosiaaliturva voidaan sovittaa yhteen nykyistä tehokkaammin.

Tutkijoiden ehdottaman kokeilun tulosten perusteella voitaisiin päätellä, mitkä tekijät vaikuttavat työllistymiseen voimakkaimmin, ja se antaisi näin suuntaviivoja sosiaaliturvajärjestelmän kehittämiseen.

Julkaisu toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätiedot: Erikoistutkija Tuomas Matikka, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, p. 0295 519 461, tuomas.matikka(at)vatt.fi ja tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen, Palkansaajien tutkimuskeskus, p. 040 940 2336, tuomas.kosonen(at)labour.fi