Hyppää sisältöön

Tutkimus- ja innovaationeuvosto käsitteli monivuotista tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön suunnitelmaa

opetus- ja kulttuuriministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.2.2023 12.52
Tiedote

Tutkimus- ja innovaationeuvosto keskusteli kokouksessaan 7. helmikuuta parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) työryhmän valmistelemasta tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotisesta suunnitelmasta.

Suunnitelmaluonnosta esitteli parlamentaarisen TKI-työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen. Työryhmä viimeistelee parhaillaan suunnitelmaa. Suunnitelmassa linjataan TKI-järjestelmän johtamisesta, osaamisesta ja T&K-työvoiman saatavuudesta, kansallisista strategisista valinnoista, T&K-rahoituksen suuntaamisesta sekä T&K-rahoituksen seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista ja tutkimus- ja innovaatiomyönteisen toimintaympäristön kehittämisestä.

Tutkimus- ja innovaationeuvosto näkee, että suunnitelmaluonnos T&K-rahoituksen käytöstä on hyvä ja kannatettava. Neuvosto korosti, että TKI-järjestelmää ja sen rahoitusta tulee kehittää tasapainoisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tehdyt ratkaisut, joilla nostetaan Suomen T&K-menot neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä, luovat TKI-järjestelmään ja T&K-rahoitukseen ennakoitavuutta. Tämä on syytä hyödyntää myös Suomen maakuvatyössä. Neuvosto piti tärkeänä vahvistaa edelleen kansainvälistä näkökulmaa suunnitelmaluonnoksessa. Tutkimus- ja innovaationeuvoston uudistamista koskevia linjauksia kannatettiin. 

”Suomen 4% -tavoite on historiallinen ja se on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. Suomen menestys tulevaisuudessakin perustuu korkeaan osaamiseen. Panostukset osaamiseen ja T&K-toimintaan on Suomelle kohtalonkysymys. Meillä on oltava malttia vaurastua”, linjaa kokousta puheenjohtanut tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen

Tutkimus- ja kehittämisrahoituksen monivuotisen suunnitelman taustalla on parlamentaarisesti sovittu tavoite nostaa Suomen T&K-menot neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä sekä 1.1.2023 voimaan tullut tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituslaki, jonka toimeenpano lisää valtion T&K-rahoitusta neljän prosentin tavoitteen edellyttämällä tavalla. Valtioneuvosto asetti parlamentaarisen TKI-työryhmän huhtikuussa 2022 suunnitelman laatimista varten. Suunnitelman on tarkoitus valmistua helmikuun aikana.

Kyseessä oli tutkimus- ja innovaationeuvoston viimeinen kokous tällä vaalikaudella. 

Lisätietoja: pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Ilkka Kaukoranta, p. 0295 160 449 ja johtaja Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 101

Tutkimus- ja innovaationeuvosto