Hyppää sisältöön

Tutkimus- ja innovaationeuvosto keskusteli TKI-politiikan kehittämisen lähtökohdista

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.12.2023 18.28
Tiedote

Pääministeri Petteri Orpon johtama tutkimus- ja innovaationeuvosto kokoontui 12. joulukuuta hallituskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Neuvosto käsitteli tutkimus- ja kehittämisrahoituksen monivuotisen suunnitelman valmistelua ja T&K-rahoituksen tilannetta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan parlamentaarista seurantaa. Lisäksi neuvosto keskusteli tehtävistään ja suunnitteli omaa toimintaansa hallituskauden aikana.

Hallitusohjelman mukaisesti hallitus laatii vaalikauden aikana kahdeksanvuotisen suunnitelman T&K-rahoituksesta ja muista TKI-politiikkaan liittyvistä näkökohdista. Suunnitelmassa esitellään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiojärjestelmän nykytila ja järjestelmää koskevat tavoitteet sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen päälinjaukset. Suunnitelman valmistelu on käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa työryhmässä. Tutkimus- ja innovaationeuvosto johtaa suunnitelman valmistelua. 

Tutkimus- ja innovaationeuvoston tehtäväkentästä käydyssä keskustelussa nousi esiin yhteisen T&K-tilannekuvan tarve tavoitteiden asettamisen pohjaksi. Neuvosto katsoo, että kunnianhimon tason nostaminen T&K-toiminnassa on välttämätöntä tuottavuuden kasvun ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Neuvoston yhteyteen järjestetään TKI-toiminnan parlamentaarinen seuranta, kuten parlamentaarinen TKI-työryhmä linjasi keväällä 2023.Tutkimus- ja innovaationeuvosto on valtioneuvoston jäsenistä sekä ulkopuolisista asiantuntijajäsenistä koostuva neuvoa-antava valtionhallinnon toimielin, joka toimii hyvinvointia, sivistystä sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kasvua ja kilpailukykyä tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämistä varten. Syksyn aikana neuvoston toimintamalli uudistettiin parlamentaarisen TKI-työryhmän 2022 linjausten mukaisesti. Valtioneuvosto asetti tutkimus- ja innovaationeuvoston 22.11.2023 eduskunnan toimikaudeksi.

Lisätietoja: Pääministerin erityisavustaja Henrik Vuornos, p. 050 408 44 22, Tiedeasiantuntija Antti Pelkonen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 533, sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]