Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Tutkimus: Kansallismielinen politiikka voi seistä EU:n terrorisminvastaisten toimien tiellä

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaulkoministeriö
Julkaisuajankohta 30.1.2020 9.26
Tiedote 38/2020

Terrorismi on yksi merkittävimpiä turvallisuusuhkia Euroopassa, ja kansalaisten odotukset EU:n terrorisminvastaisten toimien suhteen ovat korkealla. EU:n vaikuttavuutta ulkoisen terrorismin torjunnassa on vaikea arvioida, koska terrorismia torjutaan niin kansainvälisen diplomatian, kriisinhallintaoperaatioiden, kehitysyhteistyön kuin erillisvirastojen ulkoisen toiminnan keinoin. 30. tammikuuta julkaistu raportti selvittää, miten EU:n ulkoinen terrorismin torjunta on vuosien varrella kehittynyt, mitä hallinnollisia rakenteita siinä on ja mitä toimet käytännössä ovat.

Ulkopoliittisen instituutin tutkimuksen mukaan EU tuo jäsenmaille lisäarvoa yhteisten käsitteiden määrittämisen, tilannekuvan ylläpidon, eri toimijoiden koordinoinnin ja unionin diplomaattisen painoarvon myötä.

Raportti tarkastelee käytännön esimerkkejä Sahelin alueen kriisinhallintaoperaatioista kehitysyhteistyöprojekteihin ja Länsi-Balkanin laajentumisneuvotteluihin. Selvityksen mukaan jäsenmaiden vierastaistelijoiden paluuseen liittyvät erimielisyydet ovat esimerkki siitä, miten sisäpoliittiset paineet ja kansallismielinen politiikka voivat estää merkittävien yhteisten tavoitteiden määrittämisen. EU onnistuu tuomaan kansalliselle tasolle lisäarvoa vain, jos jäsenmaat osaavat ja haluavat hyödyntää unionin kaikkea kapasiteettia.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja: Projektin vastuullinen johtaja, vanhempi tutkija Teemu Tammikko, Ulkopoliittinen instituutti, p. 358 50 316 79 96, [email protected]