Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Työttömien määräaikaishaastattelujen vaikutukset arvioitu

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintatyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.3.2019 9.18
Tiedote 143/2019

Määräaikaishaastattelujen vaikutuksista tehty tutkimus osoittaa, että ne tehostavat työnhakija-asiakkaan palveluihin ohjautumista. Haastattelujen tekeminen kaikille asiakkaille kolmen kuukauden välein ei kuitenkaan ole toimiva ja kustannustehokas toimintatapa.

Haastatteluvälin tihentymisellä on ollut suuri vaikutus TE-toimiston työkäytäntöihin. Tehostetut haastattelut ovat tuoneet uusia työnhakija-asiakkaita palvelujen piiriin sekä systematisoineet ja rytmittäneet palveluprosessia. Haastattelujen tehostumisella on ollut suora vaikutus palveluihin ohjautumiseen ja aktivointiasteeseen sekä viiveellä pieni vaikutus työllistymiseen.

Haastattelumäärien lisääntyminen on lisännyt TE-toimistojen asiantuntijoiden työtaakkaa ja heikentänyt haastattelevien asiantuntijoiden työhyvinvointia. Haastatteluja kannattaa toteuttaa myös jatkossa, mutta ei kaikille asiakkaille kolmen kuukauden välein.

Tulokset ilmenevät tutkimuksesta, jonka toteuttivat yhdessä MDI Public Oy, TK Eval, Melkior Oy, Mikko Kesä Oy ja Arnkil Dialogues.

Määräaikaishaastattelujen vaikutuksia on lähestytty monitasoisesti asiakkaiden, palveluprosessin ja politiikkatason näkökulmista. Keskeinen lähtökohta vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden arvioinnissa on ollut muutokset haastattelujen määrissä ja aikaansaaduissa vaikutuksissa.

Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää työttömien määräaikaishaastattelujen toteuttamistapaa sekä määräaikaishaastattelujen vaikutuksia yksilö-, prosessi- ja työvoimapolitiikan eri tasoilla. Arvioinnin ydinkysymyksiä ovat olleet määräaikaishaastattelujen toteuttamistavat ja niiden vaikutukset, määräaikaishaastattelujen vaikutukset työllistymiseen, määräaikaishaastattelujen vaikutukset työttömyyden laskuun ja työttömyyden rakenteeseen sekä haastattelujen kustannusvaikutukset.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätiedot: asiantuntija Mikko Valtakari, MDI Public oy, p. 040 569 1568, etunimi.sukunimi(at)mdi.fi, tutkija Juha Eskelinen, Melkior Oy, p. 0400 813 858, etunimi.sukunimi(at)melkior.fi sekä hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Mika Tuomaala, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 050 396 0014, etunimi.sukunimi(at)tem.fi