Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2023 hyväksytty

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintavaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 24.11.2022 16.12
Tiedote

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina 24. marraskuuta yleisistunnossaan valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman vuodelle 2023.

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman tavoitteena on varmistaa vahva ja horisontaalinen tietopohja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille, hallituksen ja ministeriöiden toiminnan kannalta keskeisille painopistealueille.

Suunnitelman sisältämät tietotarpeet on tunnistettu ministeriöissä, ja lisäksi joidenkin tietotarpeiden tarkemmassa määrittelyssä on hyödynnetty avointa yhteiskehittämistä.

Suunnitelma koostuu neljästä osakokonaisuudesta ja niille valituista selvitys- ja tutkimusteemoista sekä varauksista muihin myöhemmin määriteltäviin tietotarpeisiin:

1.    Taloudellinen kestävyys
2.    Sosiaalinen kestävyys
3.    Ekologinen kestävyys
4.    Turvallisuus ja puolustus
5.    Muut tietotarpeet

Suunnitelman toimeenpanosta vastaavat valtioneuvoston kanslia ja teemojen vastuuministeriöt yhteistyössä valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän kanssa. Suunnitelman toimeenpanoon osoitetaan 8 miljoonan euron määräraha. Suunnitelma sisältää tutkimus- ja selvitystoiminnan painopisteet ja teemat kustannusarvioineen sekä asiaan kuuluvat valmistelu- ja ohjausvastuut. 

Selvitykset ja tutkimukset tilataan avoimilla hauilla. Tilattavan tutkimuksen valintakriteereitä ovat relevanssi ja hyödynnettävyys, hankkeen laatu, hankkeen toteuttajien asiantuntijuus ja resurssien riittävyys, sekä viestintä ja tiedonhallinta. Haku avataan 28.11.2022 ja siitä tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 300, etunimi.sukunimi(at)gov.fi