Hyppää sisältöön

Tutkimus esittää uudistuksia ympäristötuotteiden ja -palveluiden tarkasteluun

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaulkoministeriövaltioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 14.6.2024 9.07
Tiedote 298/2024

Tuore tutkimus ympäristötuotteista ja -palveluista esittää uutta arviointikehystä kansainvälisesti sovittavien listauksien luomiseksi. Tutkimuksen mukaan suomalaisilla yrityksillä on myös ympäristöalalla kansainvälistä kilpailuetua.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen (ETLA) toteuttamassa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hankkeessa tarkasteltiin olemassa olevia, kansainvälisissä järjestöissä tehtyjä ympäristötuotteiden ja -palveluiden (Environmental Goods and Services, EGS) listauksia sekä tutkittiin suomalaisten yritysten kilpailukykyä alan kansainvälisessä kaupassa.

Tutkimuksessa todettiin monien aikaisemmista EGS-listauksista olevan nopean teknologisen ja tieteellisen edistyksen vuoksi vanhentuneita. Aihetta koskevien WTO-neuvotteluiden katsottiin olevan pysähdyksissä osin siksi, ettei yhteistä EGS-kehystä ole saatu sovittua. Tutkimus ehdottaa uutta tarkastelukehystä, jota pystytään hyödyntämään yhteisesti sovittavien EGS-listausten luomisessa.

Tutkimuksessa määriteltyjen kriteerien avulla sekä uusimpia EGS-listauksia ja suomalaisilta yrityksiltä saatuja vastauksia hyödyntäen, muodostettiin laaja ja ajankohtainen ympäristötuotelistaus (EGFI24). Tutkimukseen sisältyvä Suomea koskettava analyysi tuotannosta ja kansainvälisestä kaupasta tehtiin luotuun EGFI24-listaukseen perustuen.

Listaukset apuna taistelussa ilmastonmuutosta vastaan

Ympäristötuotteiden ja -palveluiden listaukset ovat tärkeitä niiden taloudellisen merkityksen ymmärtämiseksi, erityisesti ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin katoamisen sekä saastumisen muodostaman planetaarisen kolmoiskriisin ratkaisemisessa.

Uudet tullikoodit ovat tarpeen ympäristötuotteiden erottamiseksi haitallisista tuotteista ja vihreän talouden aliarvioinnin välttämiseksi. Ympäristötieteeseen perustuva objektiivinen määrittelyjärjestelmä vaatii merkittäviä resursseja ja kansainvälistä yhteistyötä. Edistys vihreiden teknologioiden rahoituksessa on rohkaisevaa.

Suomalaisilla yrityksillä on lievä suhteellinen etu EGS-sektorilla, mutta alan potentiaalia ei ole riittävästi hyödynnetty. Energiasiirtymä, kiertotalous ja luontopohjaiset ratkaisut tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia kestävään kasvuun. Suomalaiset yritykset ja teollisuusjärjestöt suhtautuvat pääosin myönteisesti EU:n ympäristöohjelmiin ja tunnistavat roolinsa planetaarisen kolmoiskriisin ratkaisussa.

Lisätietoja: Tapio Reinikainen (SYKE), p. 0295 251 847, [email protected] ja Jukka Peltonen, ulkoministeriö p. 0295 350 763, [email protected]

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2023 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.