Hyppää sisältöön

Aidosti yhdenvertaiset - Yhdenvertaisuuslain arviointi

Päättynyt

Toteuttajat

Helsingin yliopisto, Owal Group Oy

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2019–11/2020

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 1.1.2015 voimaan tulleen uuden yhdenvertaisuuslain vaikutuksia syrjinnän uhrien oikeussuojaan, syrjinnän ehkäisyyn ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Pyrkimyksenä oli luoda lainsäädäntö, joka vahvistaisi yhdenvertaisuuden suojaa soveltumalla yhdenmukaisemmin kaikkiin elämänalueisiin ja asettamalla eri perusteilla tapahtuva syrjintä mahdollisimman samanlaisten oikeussuojakeinojen ja seuraamusten piiriin. Laki laajensi merkittävästi syrjinnän uhrin oikeussuojaa. Lain soveltamisala laajeni, lain mukaan kielletyt syrjintäperusteet lisääntyivät, valvontaviranomaisten mandaatit laajenivat ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuus laajeni uusien toimijoiden pariin.

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida kattavasti yhdenvertaisuuslain toimivuutta eri syrjintäperusteiden ja syrjinnän muotojen näkökulmasta, oikeuksiin pääsyn (access to justice) viitekehyksessä. Tutkimus tuotti paitsi poikkileikkauksen yhdenvertaisuuden toteutumisesta suomalaisessa yhteiskunnassa, myös suosituksia, joiden avulla yhdenvertaisuuslainsäädäntöä ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvää ohjeistusta voidaan kehittää. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä Policy Brief-katsaukseen (25.11.2020).

Ota yhteyttä:

Tutkimusjohtaja Kati Rantala, Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, p. 050 387 6198, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi sekä tutkijatohtori Kati Nieminen, Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, p. 050 448 2652, [email protected]

Yhdenvertaisuuslain toimivuus

Yhteyshenkilö ministeriössä