Hyppää sisältöön

Englanti Suomen kansalliskielten rinnalla

Päättynyt

Toteuttajat

Itä-Suomen yliopisto

Rahoitussumma

99 933 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 8/2022–11/2023

Englannin kieli on vähitellen levinnyt osaksi suomalaista kielimaisemaa kansalliskielten rinnalle. Tämä kehitys koskee kielenkäyttöä niin julkisessa hallinnossa, elinkeinoelämässä, tieteessä ja palveluissa kuin myös ihmisten jokapäiväisessä elämässä, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Vuonna 2007 Suomen Akatemian huippututkimusyksikössä toteuttamamme laaja koko väestöä koskeva kyselytutkimus on ainoa tätä aihetta koskeva systemaattinen selvitys. Se on myös kansainvälisesti ainutlaatuinen kokonaiskatsaus englannin leviämisestä. Tämän satunnaisotantaan perustuvan kyselytutkimuksen avulla selvitettiin, millaisia englannin kielen roolit ja käyttötarkoitukset ovat, miten suomalaiset ovat oppineet ja miten he osaavat englantia ja muita vieraita kieliä, missä he englantia kohtaavat, miten he sitä käyttävät ja mitä he siitä ja sen tulevaisuudesta ajattelevat. Tulokset antoivat kokonaiskuvan englannin kielen roolista yhteiskunnassa, mutta osoittivat myös suomalaisten pragmaattisen suhtautumisen englantiin ja tarpeen osata myös muita kieliä kuin englantia.

Vuonna 2007 toteutettu kysely kuvaa kuitenkin tilannetta lähes yksi sukupolvi sitten ja tämän tutkimuksen tarkoituksena oli päivittää kokonaiskuva englannin kielen käytöstä ja vaikutuksista yhteiskuntaan suhteessa näihin aikaisempiin tuloksiin. Otimme päivityksessä huomioon englannin kielen käytön eri tilanteissa, mukaan lukien sosiaalisen median, jonka voidaan katsoa heijastelevan kielen elinvoimaisuutta ja käyttöalaa laajemmin tulevaisuudessa.

On selvää, että yhteiskunnan kansainvälistyminen ja vuonna 2022 äkillisesti muuttunut maailmanpoliittinen tilanne edellyttävät kansalaisilta monipuolista kielitaitoa. Tuottamaamme kokonaiskuvaa englannin kielen asemasta voidaan hyödyntää laajemmin esimerkiksi vahvistamaan kansalliskielten elinvoimaisuutta ja varmistamaan muiden vieraiden kielten opiskelu eri kouluasteilla. Tarvitsemme systemaattisesti koottua tietoa siitä, missä määrin englannin kielen taito on perusedellytys työmarkkinoilla, ja mitä toimenpiteitä kielivarannon monipuolistamiseksi tarvitaan.

Tavoitteena oli selvittää, kuinka laajaa ja järjestelmällistä englannin kielen käyttö on tämän päivän Suomessa ja mitä vaikutuksia englannin käytöllä on kielipoliittiseen tilanteeseen sekä palveluiden saatavuuteen kotimaisilla kielillä sekä niiden elinvoimaisuuteen.

Hankkeen julkaisut: 

Ota yhteyttä:

Professori Mikko Laitinen, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 441 2389, etunimi.sukunimi(at)uef.fi

Englannin kielen käyttö julkisissa yhteyksissä

Yhteyshenkilö ministeriössä