Hyppää sisältöön

Eurooppalaiset hallintojärjestelmät vertailussa (EUHAVE)

Päättynyt

Toteuttajat

Åbo Akademi

Rahoitussumma

71 621 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2016–8/2016

Tiedon tarvetta perustelee riittävän yksityiskohtaisen tiedon puute eurooppalaisista hallintorakenteista ja pyrkimys lisätä tietämystä.

Hankkeessa tarkasteltiin eurooppalaisia hallintojärjestelmiä vertailevan politiikan ja hallinnon tutkimuksen näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda kattava kuva eurooppalaisten hallintorakenteiden kokonaisuudesta sekä toisaalta tarjota fokusoitua analyysia yhteensä kahdeksasta valtiosta.

Kattava analyysi perustuu alueen tutkimuskirjallisuuteen, erityisesti erilaisiin typologioihin eurooppalaisista järjestelmistä, sekä erilaisten tietokantojen antamaan kuvaa rakenteiden eroista ja yhtäläisyyksistä. Fokusoitu analyysi puolestaan tarkastelee yksityiskohtaisemmin miten valtiorakenteen työnjako on järjestetty, millaisia ohjaus- ja valvontasuhteita vallitsee toimijoiden välillä sekä millaista uudistamiskeskustelua tarkasteluissa valtioissa käydään. Tähän analyysiin valittiin Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Hollanti, Iso-Britannia, Portugal ja Kroatia. 

Keskeiset käsitteet: vertaileva tutkimus, eurooppalaiset hallintorakenteet sekä muutos.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja Policy Brief -katsaukseen.

Ota yhteyttä:

dosentti Pekka Kettunen, Åbo Akademi, p. 050 564 4166, pekka.kettunen(at)abo.fi

Valtionhallinnon virastorakenne osana julkishallinnon kokonaisuutta Reformit

Yhteyshenkilö ministeriössä