Hyppää sisältöön

Jäteveden sisältämän fosforin talteenotto ja kierrättäminen

Päättynyt

Toteuttajat

Aalto-yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy

Rahoitussumma

69 852,50 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2017–8/2017

Jätevedestä erotettujen kierrätysfosforituotteiden käyttöä louhitun mineraalifosforin korvaajana voidaan edistää ohjauskeinoilla. Kierrätysfosforin tuotteistamisella parannetaan varastoitavuutta ja markkinoitavuutta vaikka toistaiseksi sen hinta on poikkeuksetta suurempi kuin louhitusta mineraalifosforista tehtyjen lannoitevalmisteiden. Ohjauskeinoista on kokemuksia joistakin Euroopan maista, mutta niiden soveltuvuutta Suomeen ei ole arvioitu. Erilaisista ohjauskeinoista, niistä saaduista kokemuksista ja niiden käyttömahdollisuuksista Suomessa on siis tarve kerätä tietoja. Lisäksi tekniikan kehitys erityisesti fosforin talteenottomenetelmien osalta on nopeaa. Tästä syystä aikaisempien selvitysten päivitys tekniikoiden ja kustannusten osalta on tarpeen.

Hankkeen päätavoitteena oli arvioida taloudellisia ja lainsäädännöllisiä ohjauskeinoja jätevesien fosforin kierrätyksen edistämiseksi. Fosforitaseet kartoitettiin kansallisesti ja kansainvälisesti ja fosforivirroista, niiden kokoluokista kerättiin tieto ja lisäksi hahmotettiin jätevesistä kierrätettävän fosforin osuus kokonaisuudesta. Lisäksi hanke kartoitti tällä hetkellä käytössä olevat lainsäädännölliset ja taloudelliset ohjauskeinot kansainvälisesti ja arvioi niiden soveltuvuutta Suomeen. Hankkeessa kerättiin tietoja olemassa olevista fosforin kierrätysmenetelmistä ml. erilaiset lietteenkäsittelymenetelmät sekä fosforin talteenottomenetelmät eri osista jätevesiprosessia. Menetelmien eroja erityisesti fosforin kierrätyksen kannalta tarkasteltiin ja eri ohjauskeinojen vaikuttavuutta ja soveltuvuutta arvioitiin tekniikkakohtaisesti.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja Policy Brief-artikkeliin.

Ota yhteyttä:

Riku Vahala, Aalto-yliopisto, p. 050 588 4237, riku.vahala(at)aalto.fi

Kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden edistäminen Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Yhteyshenkilö ministeriössä