Hyppää sisältöön

Jätteenpolton kiertotalous- ja ilmastovaikutuksiin vaikuttaminen eri ohjauskeinoin

Päättynyt

Toteuttajat

Pöyry Management Consulting Oy

Rahoitussumma

123 957 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–1/2021

Euroopan komission julkaisema kiertotalouspaketti asettaa tavoitteet kierrätykselle ja kaatopaikalle päätyvän jätteen määrälle EU:ssa. Kierrätystavoitteet tiukkenevat uudistetun jätedirektiivin mukaisesti lähivuosina. Yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 55 prosenttia ja pakkausjätteestä 65 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Kierrätystavoitteisiin pääseminen vähentää myös jätteenpolton ilmastovaikutuksia. Tämä edellyttää tehokkaita ohjauskeinoja.

Jätteenpolton verotus on tunnistettu yhdeksi mahdollisista ohjauskeinoista. Tämän lisäksi vapaaehtoiset sopimukset voivat olla toimivia. Molempien yhtäaikaisia vaikutuksia ei ole toistaiseksi kuitenkaan kattavasti selvitetty.

Hankkeessa ”Jätteenpolton kiertotalous- ja ilmastovaikutuksiin vaikuttaminen eri ohjauskeinoin” vastattiin tähän tietotarpeeseen. Tuloksia voidaan hyödyntää hallitusohjelman Kestävä verouudistus -kokonaisuudessa sekä vireillä olevassa jätelain muutostyössä. 

Hankkeen päätavoitteena oli löytää kiertotalous- ja ilmastovaikutusten kannalta toimiva ja verotuksellisesti toteuttamiskelpoinen ratkaisu jätteenpolttoon kohdistuville ohjauskeinoille Suomessa. Hankkeessa selvitettiin, mikä jätteenpolttoon kohdistuva ohjauskeino tai ohjauskeinojen yhdistelmä olisi kiertotalouden edistämisen ja ilmastovaikutusten hillitsemisen kannalta optimaalisin vaihtoehto.

Hankkeen tavoitteena oli myös osallistaa sidosryhmiä ja arvioida ohjauskeinojen hyödynnettävyyttä ja vaikutuksia sidosryhmien näkökulmista konsultin laskennallisen ja laadullisen analyysin lisäksi. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (27.1.2021).

Ota yhteyttä:

Leena Sivill, Pöyry Management Consulting Oy, p. 050 432 4615, etunimi.sukunimi(at)poyry.com

Jätteenpolton kiertotalous- ja ilmastovaikutuksiin vaikuttamisen ohjaus

Yhteyshenkilö ministeriössä