Hyppää sisältöön

Kansanvallan uudet muodot Suomessa

Päättynyt

Toteuttajat

Turun yliopisto

Rahoitussumma

178 668 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 9/2014 – 12/2016

Kansalaisten kiinnostus perinteiseen vaalidemokratiaan vähenee, mutta into vaikuttaa politiikkaan uusilla tavoilla kasvaa.

Hanke selvitti, miten uudet kansalaisosallistumisen tavat ovat vaikuttaneet suomalaiseen demokratiaan ja miten niiden käyttöä voi entisestään kehittää.

Hankkeessa tutkittiin uusien kansalaisosallistumisen muotojen käyttöä, vaikutuksia ja tulevaisuuden näkymiä suomalaisen edustuksellisen demokratian piirissä sekä kansallisesti että paikallisesti.

Hanke tuotti tietoa siitä, miten demokraattiset innovaatiot voivat auttaa parantamaan edustuksellisen demokratian toimintaa, päätösten valmistelua ja päätöksenteon legitimiteettiä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja Policy Brief -artikkeliin.

Ota yhteyttä:
Hankkeen vastuullinen johtaja
Professori Maija Setälä
040 518 9445
[email protected]

Hankkeen pääasiallinen työntekijä
Projektitutkija Elias Laitinen
050 370 9220
[email protected]

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen: kansalaisvaikuttaminen ja osallisuu