Hyppää sisältöön

Kaupan esteet ja niiden vaikutukset

Käynnissä

Toteuttajat

Etlatieto

Rahoitussumma

124 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2022–2/2023

Viimeisten viiden vuoden aikana mm. Brexit, koronakriisi ja kauppasodat ovat todennäköisesti vaikuttaneet suomalaisyritysten kansainväliseen kauppaan ja kaupassa koettuihin esteisiin. Tästä syystä tällä hetkellä Suomella ei ole tuoretta käsitystä yritysten kohtaamista kaupanesteistä, sillä tuoreimmat käytettävissä olevat tiedot ovat yli viiden vuoden takaa.

Suomessa ei ole myöskään käsitystä siitä, miten suuria taloudellisia vaikutuksia suomalaisyritysten kohtaamilla kaupanesteillä on. Koronakriisin aikana globaalien arvoketjujen toiminta on häiriintynyt. Tällä hetkellä kyse on erityisesti ylikysyntätilanteesta ja kuljetuksen sekä logistiikan pullonkauloista ja huimasti kohonneista kuljetuskustannuksista kansainvälisessä kaupassa. On selvää, että yritykset ovat tai tulevat reagoimaan näihin häiriöihin. Näistä reagoinneista ja niiden pidempiaikaisista vaikutuksista arvoketjuihin tarvitaan lisää tietoa.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ajankohtainen tilannekuva suomalaisyritysten kohtaamista kaupanenesteistä. Lisäksi tuotetaan täysin uutta tietoa siitä, millaisia rahamääräisiä vaikutuksia suomalaisyritysten kohtaamilla kaupanesteillä on ollut. Tällaista tietoa ei aiemmin ole Suomessa tuotettu.

Hankkeen lopputuotoksena syntyy päätöksentekijöille hienojakoista tietoa kaupanesteistä. Kaupanesteitä tullaan analysoimaan estetyypeittäin. Esteitä tarkastellaan myös maittain ja alueittain (EU ja ei-EU). Lisäksi analysoidaan myös sitä, millaisiin esteisiin eri toimialoilla on törmätty. Edellämainittujen lisäksi tavoittena on tutkia myös sitä, miten koronakriisi on muuttamassa yritysten arvoketjuja. Viimeisten puolentoista vuoden aikana globaaleissa arvoketjuissa on ilmennyt vakavia toimintahäiriöitä. Onkin tärkeää tietää, miten yritykset ovat näihin häiriöihin reagoimassa ja miten arvoketjut ovat muuttumassa.

Ota yhteyttä:

Hankkeen johtaja Jyrki Ali-Yrkkö, Etlatieto Oy, p. 046 851 0501, etunimi.sukunimi(at)etla.fi

Suomalaisyritysten kohtaamat kaupanesteet

Yhteyshenkilö ministeriössä