Hyppää sisältöön

Kaupan esteet ja niiden vaikutukset

Päättynyt

Toteuttajat

Etlatieto

Rahoitussumma

124 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2022–3/2023

Viimeisten viiden vuoden aikana mm. Brexit, koronakriisi ja kauppasodat ovat todennäköisesti vaikuttaneet suomalaisyritysten kansainväliseen kauppaan ja kaupassa koettuihin esteisiin. Tästä syystä tällä hetkellä Suomella ei ole tuoretta käsitystä yritysten kohtaamista kaupanesteistä, sillä tuoreimmat käytettävissä olevat tiedot ovat yli viiden vuoden takaa.

Suomessa ei ole myöskään käsitystä siitä, miten suuria taloudellisia vaikutuksia suomalaisyritysten kohtaamilla kaupanesteillä on. Koronakriisin aikana globaalien arvoketjujen toiminta on häiriintynyt. Tällä hetkellä kyse on erityisesti ylikysyntätilanteesta ja kuljetuksen sekä logistiikan pullonkauloista ja huimasti kohonneista kuljetuskustannuksista kansainvälisessä kaupassa. On selvää, että yritykset ovat tai tulevat reagoimaan näihin häiriöihin. Näistä reagoinneista ja niiden pidempiaikaisista vaikutuksista arvoketjuihin tarvitaan lisää tietoa.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa ajankohtainen tilannekuva suomalaisyritysten kohtaamista kaupanesteistä. Lisäksi tuotettiin täysin uutta tietoa siitä, millaisia rahamääräisiä vaikutuksia suomalaisyritysten kohtaamilla kaupanesteillä on ollut. Tällaista tietoa ei aiemmin ole Suomessa tuotettu.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Tutkimuksen tuloksia on esitelty hankkeen julkistustilaisuudessa 13.3.2023. Tilaisuus keräsi paikan päälle ja etäyhteyksin noin 150 kuulijaa. Tilaisuus myös nauhoitettiin jatkokäyttöä varten ja tallennettin avoimesti nähtäväksi Etlan sivuille. Tuloksia on myös esitelty esimerkiksi tapaamisissa Euroopan komission kanssa, jolla on selvästi ollut kiinnostusta tutkimustamme ja sen aihepiiriä kohtaan. Tuloksia on tarkoitus esitellä myös laajemmin muille EU-jäsenmaille. 

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Hankkeen johtaja Jyrki Ali-Yrkkö, Etlatieto Oy, p. 046 851 0501, etunimi.sukunimi(at)etla.fi

Suomalaisyritysten kohtaamat kaupanesteet

Yhteyshenkilö ministeriössä