Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuusmalli (WHOLE)

Päättynyt

Toteuttajat

Tampereen teknillinen yliopisto

Rahoitussumma

300 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 9/2015 – 6/2017

Resurssitehokkuutta on kaupunkirakenteessa tutkittu ja mallinnettu tähän asti lähinnä teknisessä viitekehyksessä. Malleista pitäisi saada kehitettyä kokonaisvaltaisempia, jotta hyvä elinympäristö ja resurssitehokas yhdyskuntarakenne voivat toteutua rinnakkain.

Tutkimushankkeen tavoite oli löytää käyttökelpoinen vastaus kysymykseen, miten edistetään ja ylläpidetään hyvää elinympäristöä ja yhdyskuntarakennetta niin, että maankäyttö, asuminen, liikenne, palvelut ja elinkeinot sovitetaan yhteen. Päämääränä oli tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoinen ja Suomeen soveltuva kaupunkirakenteen resurssitehokkuusmalli.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Panu Lehtovuori, hankkeen vastuullinen johtaja, professori, TTY:n arkkitehtuurin laitoksen johtaja, 050 525 0252, [email protected]

Hyvä elinympäristö ja yhdyskuntarakenne

Yhteyshenkilö ministeriössä