Hyppää sisältöön

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus: sitoumustyökalun arviointi ja kehittäminen (KekeArvi)

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus, Demos Helsinki, Kaskas Media

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2017–6/2017

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on lupaava ja kansainvälistä kiinnostusta herättävä väline Agenda2030-toimintaohjelman kansallisen tason jalkautukseen ja kestävän kehityksen edistämiseen. Yhteiskuntasitoumusprosessin toimivuudesta ja vaikuttavuudesta tarvitaan tietoa, jotta oleellisimmat kehittämistarpeet voidaan tunnistaa ja sitoumuksen osallistujajoukkoa saadaan kasvatettua.

Tietoa tarvitaan erityisesti sitoumustyökalun toimivuudesta osallistujien ja hallinnon näkökulmista, toimivuudesta verrattuna parhaisiin käytäntöihin vertailukohteissa sekä sitoumusten vaikuttavuudesta kestävän kehityksen näkökulmasta. Hankkeen tulokset auttavat kehittämään työkalua jatkuvasti kehittyväksi, helppokäyttöiseksi ja kustannustehokkaaksi välineeksi. Arviointi tukee yhteiskunnallisesti vaikuttavan, läpinäkyvän ja kansainvälisesti uskottavan toimintamallin kehittämistä kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Hankkeen tavoitteena oli tukea hallitusohjelman toimeenpanoa ja Agenda2030:n laajaa kansallista toimeenpanoa tuottamalla kokonaisvaltainen arviointi sitoumusprosessista ja erityisesti sitoumustyökalun toimivuudesta, vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista. Hanke kartoitti yhteiskuntasitoumuksen nykytilan, analysoi sitoumusten laatukriteereitä, suoritti benchmark-selvityksen parhaista käytännöistä ja tunnisti oleellisimmat kehityskohteet vuorovaikutteisella tiedontuotantoprosessilla.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja Policy Brief -artikkeliin.

Ota yhteyttä:

Jari Lyytimäki, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251397, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus-työkalun arviointi Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet

Yhteyshenkilö ministeriössä