Hyppää sisältöön

Kilpailukykyä ja vihreää kasvua kiertotaloudesta (KIVIKI)

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus, VATT, Oulun yliopiston Thule-instituutti

Rahoitussumma

247 800 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 8/2015 – 2/2016

Kiertotalous tarkoittaa resurssiviisasta talousmallia, jossa luodaan taloudellista lisäarvoa ja vähennetään ympäristökuormitusta minimoimalla raaka-aineiden hukkaa yhteiskunnassa.

Hanke selvitti keinoja tuoda kiertotalouden toimintamalleja Suomeen ja saada siten aikaan ympäristön kannalta kestävää talouskasvua.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa kokonaisvaltainen käsitys kiertotalouden käyttömahdollisuuksista ja niistä kansallisista ja kansainvälisistä keinoista, joilla kiertotaloutta edistetään. Hankkeen tulosten avulla Suomen kansalliset erikoispiirteet voidaan kytkeä kiertotalouden edistämiseen.

Hanke tukee vihreää kasvua edistävien toimenpiteiden, kuten kansallisen biotalousstrategian sekä cleantech- ja materiaalitehokkuusohjelmien, toimeenpanoa ja valtakunnallisen jätesuunnitelman uudistamista.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Jyri Seppälä, johtaja, 029 5251 629, [email protected]

Kiertotaloutta edistävät ratkaisut Suomessa

Yhteyshenkilö ministeriössä