Hyppää sisältöön

Kokeilukulttuuri Suomessa - opit, merkitys, systemaattinen toimintamalli ja suosituksia jatkotoimiksi (KOKSU)

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus, Tampereen yliopisto, Innotiimi Oy

Rahoitussumma

149 975 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–12/2018

Kokeilujen ja kokeilevan kulttuurin edistäminen on Juha Sipilän hallitusohjelman (2015) keskeinen keino uudistaa yhteiskuntaa ja eri alojen toimintatapoja sekä tuottaa uutta kasvua. Kokeilukulttuuri on jalkautunut suomalaisiin kuntiin ja julkishallintoon, yrityksiin ja kansalaisyhteiskuntaan. Kokeilukulttuuri on laajasti omaksuttu Suomessa, mutta sen oppeja ei ole kattavasti koottu. Siksi oli tärkeää koota kokeilujen ja kokeilukulttuurin anti ja opit, ja laatia suosituksia kokeilukulttuurin kehittämiseksi ja sen hyödyntämiseksi. Hanke suunniteltiin erityisesti poliittisen päätöksenteon tueksi, tukemaan hallitusohjelman toimeenpanoa sekä tuomaan vastauksia ja oppeja tulevalle hallitukselle. 

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa hyvin perusteltu ehdotus kokeilukulttuurin edistymisen seurannan systemaattisesta toimintamallista ja arviointikehikosta sekä laatia suosituksia kokeilukulttuurin jatkotoimenpiteistä seuraavalla hallituskaudella. 

Hankkeen raportit:

Ota yhteyttä:

Riina Antikainen. Suomen ympäristökeskus, p. 0400 148 671, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen Arviointi kokeilukulttuurin kehittymisestä Suomessa

Yhteyshenkilö ministeriössä