Hyppää sisältöön

Kotimaista kalaa ravinnoksi monipuolisemmin ja turvallisemmin (EU-kalat IV)

Käynnissä

Toteuttajat

Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Luonnonvarakeskus Luke, Suomen ympäristökeskus SYKE

Rahoitussumma

350 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2022–9/2024

Kotimaisen kalan ja kalatuotteiden turvallisuus ja laatu ovat edellytyksiä Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteiden toteutumiselle. Haitallisten aineiden pitoisuuksia kotimaisissa kaloissa on kartoitettu hankkeissa EU-kalat (2004), EU-kalat II (2011) ja EU-kalat III (2018) sekä KALAKAS- ja TUKALA-hankkeissa.

Vajaasti hyödynnettyjen kalojen haitallisten ja hyödyllisten aineiden pitoisuuksista on tällä hetkellä liian vähän tietoa lisääntyvän käytön turvallisuuden arvioimiseksi, ja muidenkin kalalajien nykyisistä pitoisuuksista tarvitaan lisää tietoa muun muassa Itämeren kaloille asetetun dioksiinipoikkeuksen tarpeen arvioinnin tueksi.

Monien ympäristömyrkkyjen pitoisuudet suomalaisessa kalassa ovat pienentyneet voimakkaasti ensimmäisen EUkalat-hankkeen ajoista, mutta toisaalta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on viime vuosina tiukentanut elintarvikkeiden sisältämien dioksiinien ja PCB-yhdisteiden sekä PFAS-yhdisteiden siedettäviä viikkosaantimääriä. Lähivuosina, aikaisintaan 2023, Komissio tulee päivittämään kalanlihassa ja kalastustuotteissa sallitut dioksiinien ja PCB-yhdisteiden enimmäismäärät. Myös PFAS-yhdisteille, bromatuille palonestoaineille sekä elohopealle valmistellaan uusia enimmäispitoisuusrajoja.

Hankkeen tavoitteina on tuottaa tietoa kotimaisen kalan vierasainepitoisuuksista ja kalan käytön hyödyistä terveydelle sekä meri- ja sisävesiympäristön tilasta ja kalakannoista. Lisäksi hankkeessa varmistetaan kalan turvallisen käytön ohjeiden ajantasaisuus. Pitoisuustietoja tuotetaan kalan ja kalatuotteiden sisältämistä dioksiinien ja PCB-yhdisteiden, PFAS-yhdisteiden, bromattujen difenyylieettereiden, heksabromisyklododekaanin, elohopean, epäorgaanisen arseenin, D-vitamiinin sekä eräiden rasvahappojen määristä. Tutkittua tietoa voidaan hyödyntää Kotimaisen kalan edistämisohjelman tukena ja taustana edellä mainitussa EU:n lainsäädäntötyössä.

Ota yhteyttä:

Erikoistutkija Johanna Suomi, Ruokavirasto, p. 040 822 5629, etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi

Kotimaista kalaa ravinnoksi monipuolisemmin ja turvallisemmin

Yhteyshenkilö ministeriössä