Hyppää sisältöön

Kuntien toimintamallit ja rahoitusvastuu toimeentulotarpeen ehkäisyssä ja vähenemisessä (ToiTu)

Päättynyt

Toteuttajat

NHG Finland Oy, MDI Public Oy (alihankkija)

Rahoitussumma

185 578 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–4/2021

Selvityksellä on suuri yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Toimeentulotuki on sosiaalihuollon taloudellinen tuki, joka toimii viimesijaisena turvana ihmisille ja perheille turvaten riittävän toimeentulon ihmisarvoista elämää varten (toimeentulolaki 1§). Toimeentulotuen kokonaisuus koostuu neljästä eri tukimuodosta, jotka ovat perus-, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki sekä kuntouttavan työtoiminnan tuki. Tuen ohjausmekanismeja ja myöntövastuita on uudistettu, viimeksi vuonna 2017 kun Kela sai vastuulleen perustoimeentulotuen myöntämisen ja maksamisen. Kunnat vastaavat ennaltaehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotuesta sekä vaikutuskeinoista, joilla vähennetään tarvetta perustoimeentulotuelle.

Kuntien vaikutusmahdollisuuksia perustoimeentulotuen käytön vähenemiseksi ja tarpeen ennaltaehkäisemiseksi on kartoitettu vähän eikä kokonaiskuvaa rahoitusjärjestelmän muutosvaikutuksista (2006, 2017 uudistukset) ole toteutettu. Selvityksessä kerättiin tietoa siitä, miten perustoimeentulotuen rahoitusvastuu näkyy kuntien toiminnassa, sekä selvitettiin mahdollisuuksia kehittää perustoimeentulotuen rahoitusjärjestelmää.

Hankkeessa tuotettiin tietoa hyödyntäen monipuolisia empiirisiä menetelmiä. Perustoimeentulotuen rahoitusjärjestelmän vaikutusten todentamiseksi hyödynnettiin kvantitatiivista tietoa, mutta vaikutusmekanismien ymmärtämiseksi syvällisemmin hyödynnettiin kuntien, sidosryhmien ja loppuasiakkaiden kyselyjä ja haastatteluja.

Hankkeen kokonaistavoitteena oli selvittää, miten perustoimeentulotuen rahoitusjärjestelmää tulisi kehittää huomioiden rahoitusvastuun vaikutukset kuntien toiminnassa ja päätöksenteossa. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä Policy Brief-artikkeliin (19.4.2021).

Ota yhteyttä:

tutkija Teemu Tupala, NHG Finland Oy, p. 040 482 7362, etunimi.sukunimi(at)nhg.fi 

Perustoimeentulotuen rahoitusvastuun vaikutus kuntien toimintaan

Yhteyshenkilö ministeriössä