Hyppää sisältöön

Lähisuhdeväkivallasta aiheutuvat kustannukset Suomessa

Päättynyt

Toteuttajat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Jyväskylän yliopisto

Rahoitussumma

119 785 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2021–8/2022

Lähisuhdeväkivalta on laaja yhteiskunnallinen ongelma, josta aiheutuu merkittävää inhimillistä kärsimystä ja vakavia terveydellisiä ongelmia väkivallan uhrille ja uhrin läheisille. Väkivalta heikentää myös uhrin elämänlaatua, sosiaalisia suhteita ja työkykyä. Lisäksi väkivallasta aiheutuu huomattavia välittömiä ja välillisiä taloudellisia kustannuksia koko yhteiskunnalle. Kustannukset koostuvat paitsi erilaisten palveluiden käytöstä, myös menetetyistä verotuloista. Lähisuhteessa tapahtuva väkivalta on piiloinen ongelma. Aliraportointi ja tietojen saatavuus ovat suuri haaste väkivallan uhrien tunnistamiselle ja aiheen tutkimuksille.

Ennaltaehkäisevien palvelujen ja uhrien auttamiseen tarkoitettujen palvelujen kehittämisen kannalta on tärkeää saada uutta ja ajankohtaista tietoa lähisuhdeväkivallan aiheuttamista kustannuksista. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen yhteydessä tarvitaan tutkittua tietoa. Lähisuhdeväkivallan kustannuksia koskeva tutkimus tuottaa myös tärkeää tietoa kustannus-hyötyanalyyseihin.

Lähisuhdeväkivallasta aiheutuvia yhteiskunnallisia kustannuksia on kartoitettu viimeksi 2000-luvun alussa Minna Piispan ja Markku Heiskasen tutkimuksissa. Piispan ja Heiskasen tutkimusten mukaan lähisuhdeväkivallasta aiheutuvat kustannukset ovat vuositasolla yli 90 miljoonaa euroa.

Väkivallan kustannuksia koskevaa tutkimusta ei ole tehty 2000-luvun alun jälkeen, vaikka lähisuhdeväkivallan esiintyvyydestä tehdyt tutkimukset osoittavat erityisesti naisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan olevan hyvin yleistä. Euroopan unionin perusoikeusviraston toteuttaman kyselytutkimuksen (2014) mukaan suomalaisista naisista lähes joka kolmas (30 %) on kokenut parisuhteessaan fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 15 vuotta täytettyään, henkistä väkivaltaa kokeneiden osuus on tätäkin suurempi.

Tässä tutkimushankkeessa selvitettiin lähisuhdeväkivallasta aiheutuvia kustannuksia terveys-, sosiaali- ja oikeudellisten palveluiden osalta. Tarkastelu kohdistui sekä naisten että miesten kokeman lähisuhdeväkivallan aiheuttamiin kustannuksiin. Tutkimushankkeessa tarkasteltiin lähisuhdeväkivallan kustannuksia aikuisten näkökulmasta. Lasten kokeman ja lapsuudessa koetun lähisuhdeväkivallan kustannusten tarkastelua tehtiin siltä osin kuin aineistot antoivat siihen mahdollisuuden.

Päätavoitteena oli toteuttaa selvitys lähisuhdeväkivallan terveys-, sosiaali- ja oikeudellisten palveluiden kustannuksista pohjautuen lähisuhdeväkivaltaa koskevaan väestökyselyyn sekä asiakasrekistereihin. Tutkimuksessa vertailtiin lähisuhdeväkivaltaa kokeville ja vertailuryhmän kustannuksia toisiinsa. Tarkastelu kohdistui sekä naisten että miesten kokeman lähisuhdeväkivallan aiheuttamiin kustannuksiin. 

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

erikoistutkija Johanna Hietamäki, THL, p. 029 524 7990, etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Lähisuhdeväkivallasta aiheutuvat kustannukset Suomessa

Yhteyshenkilö ministeriössä