Lähisuhdeväkivalta lisää palvelujen käyttöä ja kustannuksia

Terveys-, sosiaali- ja oikeuspalveluissa (ml. poliisi) on tärkeä tunnistaa ja puuttua lähisuhdeväkivaltaan

Tutkimushankkeessa selvitettiin lähisuhdeväkivallasta aiheutuvaa palveluiden käyttöä ja kustannuksia terveys-, sosiaali- ja oikeudellisten palveluiden osalta. Aineistoina olivat terveydenhuollon, turvakotien, Kelan ja poliisin asiakasrekisterit sekä väestötutkimus. Tulosten perustella lähisuhdeväkivaltaan tulee puuttua nykyistä tehokkaammin, jotta väkivallasta aiheutuvaa inhimillistä kärsimystä ja yhteiskunnallisia kustannuksia voitaisiin vähentää.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja siihen puuttuminen kaipaavat lailla säädettyjä rakenteita. Väkivallan uhreille, tekijöille ja väkivallalle altistuneille lapsille on oltava tarjolla tehokkaita hoito- ja palvelukokonaisuuksia. Koulutusta lähisuhdeväkivallasta tulee lisätä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä niihin valmistavassa peruskoulutuksessa. Havaittu lähisuhdeväkivalta tulee kirjata systemaattisesti poliisin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasjärjestelmiin. Väestötutkimus lähisuhdeväkivallasta ja avun saamisesta tulee toteuttaa säännöllisesti.

Kieliversiot: