Hyppää sisältöön

Laki ja perheiden monimuotoisuus

Päättynyt

Toteuttajat

Sateenkaariperheet ry, Kela, Väestöntutkimuslaitos, Legal lounge

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2022–4/2023

Perhelainsäädännön peruslähtökohtana on ollut perhe, johon kuuluvat eri sukupuolta olevat vanhemmat ja heidän yhteiset biologiset lapsensa. Eletty todellisuus ei kuitenkaan vastaa tätä lähtökohtaa, vaan perhemuodot ovat tosiasiassa huomattavasti monimuotoisempia kuin mitä lainsäädännössä on mahdollista tunnistaa.

Viimeaikaisissa lainsäädäntöuudistuksissa erilaiset perhemuodot ja -tilanteet on pyritty huomioimaan entistä paremmin. Perheoikeudellisessa lainsäädännössä on jo pitkään ollut tavoitteena lasten oikeuksien yhdenvertainen toteutuminen eri perhetilanteissa.

Yhteiskunnassa ja perheissä tapahtuva muutos etenee kuitenkin lainsäädäntöä nopeammin. Esimerkiksi sateenkaariperheiden erilaiset perherakenteet eivät aina tule tunnistetuiksi, uusperhetilanteet voivat olla haastavia elatuksen tai perintöoikeuden kannalta ja vuoroasumisen yleistyminen asettaa haasteita sosiaaliturvaan ja sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvälle lainsäädännölle.

Tämän hankkeen tarkoituksena oli kartoittaa erilaisten normatiivisesta perhemallista poikkeavien perheiden (esim. eroperheet, yksinhuoltajaperheet, uusperheet, sateenkaariperheet, adoptioperheet, sijaisperheet ja apilaperheet) kohtaamia lainsäädännöllisiä haasteita ja esittää niille ratkaisumalleja.

Hankkeessa tarkasteltiin seuraavia teemoja monimuotoisten perhetilanteiden näkökulmasta:

  • Perheen perustaminen. Lapsiperheen perustamiseen ja vanhemmuuden määrittelyyn liittyvät lainsäädännölliset haasteet.
  • Useampi vanhempi? Miten tulisi arvioida useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemman mallin soveltuvuutta Suomessa.
  • Perheen arki. Huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen ja asumiseen liittyvät lainsäädännölliset haasteet.
  • Hyvinvointiyhteiskunnan rajapintoja. Sosiaaliturvaan ja vammaispalveluihin liittyvät lainsäädännölliset haasteet.
  • Perheenjäsenen kuolema. Vanhemman tai muun perheenjäsenen kuolemaan sekä perintökaareen liittyvät lainsäädännölliset haasteet.

Hankkeen julkaisut: 

Ota yhteyttä:

Hankkeen vastuullinen johtaja Anna Moring, Monimuotoiset perheet-verkosto, p. 050 375 0832, etunimi.sukunimi(at)monimuotoisetperheet.fi

Monimuotoisten perheiden kohtaamat lainsäädännölliset haasteet

Yhteyshenkilö ministeriössä