Hyppää sisältöön

LASTA-seula -malli lapsiin kohdistuvan väkivallan rikosepäilyjen selvittämisen välineenä

Päättynyt

Toteuttajat

Tampereen yliopisto

Rahoitussumma

149 951 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2022–11/2023

Suomessa on otettu käyttöön LASTA-seula -malli osana lapsiin kohdistuvan väkivallan rikosepäilyjen selvittämistä. Mallin tarkoituksena on varmistaa tiedonvaihto ja moniammatillinen viranomaisyhteistyö selvitettäessä rikosepäilyjä sekä edesauttaa lasten tukea ja hoitoa. Käyttöönoton laajentumisesta huolimatta toimintamallin vaikuttavuutta ei ole aiemmin tutkittu. Jotta voidaan sanoa, että juuri LASTA-malli tehostaa lapsiin kohdistuvan väkivallan rikosepäilyjen selvitysprosesseja sekä väkivaltaa kokeneiden lasten tuen ja hoidon saamista, tarvitaan malliin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta.

Tässä hankkeessa kuvattiin LASTA-seula -mallin nykytilaa, arvioitiin sen vaikuttavuutta poliisin toimittaman esitutkinnan kestoon lapsiin kohdistuvan väkivallan rikosepäilyissä sekä tutkittiin LASTA-seula -mallissa toimivien asiantuntijoiden käsityksiä mallin toimivuudesta ja haasteista.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Tietoa hyödynnetään sekä kansallisesti että alueellisesti. Kansallisesti on erittäin tärkeää nähdä kehitetyn työn vaikutuksia ja myös puutteita ja lisäkehittämistarpeita. Tietoa käytetään jatkotoimenpiteiden suunnittelun pohjana sekä kehittämistyössä että lainsäädännön uudistamistyössä. Työtä on hyödynnetty ministeriöiden välisessä keskustelussa ja tullaan hyödyntämään myös hyvinvointi/ YTA-alueiden kanssa käytävissä keskusteluissa myöhemmin. Tieto on olennainen myös aluehallintovirastoille.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Hankejohtaja Noora Ellonen, Tampereen yliopisto, p. 050 318 2509, etunimi.sukunimi(at)tuni.fi

LASTA-seula -mallin vaikuttavuus lapsiin kohdistuvien rikosten ehkäisyssä

Yhteyshenkilö ministeriössä