Hyppää sisältöön

MATTI – alueellista varautumista ja turvallisuussuunnittelua tukeva seuranta-, arviointi- ja ennakointimalli

Päättynyt

Toteuttajat

VTT, Poliisiammattikorkeakoulu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Maanpuolustuskorkeakoulu

Rahoitussumma

149 999 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2019–4/2020

On tärkeää, että maakunnallista turvallisuusympäristöä ja sen muutoksia ennakoiva tilannekuva on kaikkien alueella toimivien viranomaisten ja turvallisuudesta vastuussa olevien organisaatioiden käytössä. Sekä uusi maakuntalakiehdotus että sisäisen turvallisuuden strategia edellyttävät vahvaa maakuntien toimintaa alueellisen turvallisuuden seuraamiseksi ja mittaamiseksi. Uusi maakuntalakiehdotus määrittelee väljästi, minkälaisia uhkia vastaan ”yhteistä varautumista” tulisi tehdä, joten yksityiskohtaisempien varautumisen kohteena olevien uhkien tulisi nousta esiin valittavien turvallisuusindikaattoreiden kautta. Eri maakunnissa voi painottua erilaiset uhkatyypit. Tämä vaatii aluetasolla monitasoista ja poikkihallinnollista mittaristoa turvallisuusympäristön muutosten havainnointiin. Relevanttia tietoa on jo nyt laajasti saatavilla, mutta sen yhdistäminen ja mielekkäiden hälytysrajojen optimointi vaativat syvää tietämystä mittaristojen ja ennakointia palvelevan analyystoiminnan kehittämisestä. 

MATTI-hankkeen tavoitteena oli tuottaa alueellisia, poikkihallinnollisia, määräajoin koottavia turvallisuuden tilannekatsauksia varten maakunnille yhteinen konsepti. Konsepti sisältää mallin siitä: miten tilanneseuranta järjestetään; miten valitaan seurattavat turvallisuutta vaarantavat ilmiöt; mitkä ovat mitattavat suureet, joita voidaan käyttää tilanteen indikaattoreina; miten ja kuka tuottaa mittaustiedon sekä siihen liittyvät ennakoivat seuranta- ja arviointimenetelmät; mitkä ovat indikaattoreiden hälytysrajat; miten toteutetaan tulevaisuuden turvallisuustilan ennakointi indikaattoreiden perusteella.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä Policy Brief-katsaukseen (28.4.2020).

Ota yhteyttä:

Johtava tutkija Riitta Molarius, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, p. 040 824 1394, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Maakuntien ja kuntien turvallisuussuunnittelu ja varautuminen

Yhteyshenkilö ministeriössä