Hyppää sisältöön

Merenpohjan mineraalien hyödyntämisen lainsäädäntö ja kehittäminen

Käynnissä

Toteuttajat

Ramboll Finland Oy, Geologian tutkimuskeskus GTK, Erkki Hollo, Ympäristölakiasiaintoimisto Ekroos & Kiviniemi Oy

Rahoitussumma

248 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2022–6/2024

Selvityshenkilö, OTT Pekka Vihervuoren laatiman raportin ”Kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuuden arviointi” (TEM 2019) mukaan merenpohjan mineraalien hyödyntämiseen sovellettava lainsäädäntö on kaivoslain yleisestä sovellettavuudesta huolimatta muun lainsäädännön soveltamisen kannalta epäselvä mm. riippuen siitä, sijoittuuko toiminta yksityiselle tai yhteiselle vesialueelle, yleiselle vesialueella vai Suomen talousvyöhykkeelle. Eri lakien välisiä suhteita ja soveltamisaloja merenpohjan mineraalien hyödyntämisessä on tarpeen selventää.

Hankkeen tavoitteena on laajentaa ja syventää kaivoslain ja muiden lupalakien sekä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä koskevan lainsäädännön, merialuesuunnittelun, YVA- ja SOVA-lainsäädännön sekä lainsäädäntöjen kokonaisvaltaista suhdetta ja sovittamista merenpohjan mineraalien hyödyntämisessä ottaen huomioon merialueiden muu käyttö, meriliikennettä ja turvallisuutta koskevat sopimukset ja lainsäädäntö sekä kustannustehokkaan viranomaisvalvonnan järjestäminen.

Selvityksessä vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  • Mikä on merenpohjan mineraalien hyödyntämistä koskevan lainsäädännön nykytila?
  • Miten merenpohjan mineraalien hyödyntämistä koskeva lainsäädäntö on järjestetty muissa maissa?
  • Millaisia vaihtoehtoja esitetään merenpohjan mineraalien hyödyntämisen sääntelemiseksi jatkossa?

Ota yhteyttä:

Projektipäällikkö Tomi Rinne, Ramboll Finland Oy, p. 040 706 2070, etunimi.sukunimi(at)ramboll.fi

Merenpohjan mineraalien hyödyntämistä koskeva lainsäädäntö

Yhteyshenkilö ministeriössä