Hyppää sisältöön

Monialaisen yhteistyön vaikuttavuuden arviointi nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa (MONET)

Päättynyt

Toteuttajat

MDI Public Oy, K Eval Oy, Melkior Oy, Arnkil Dialogues, Spangar Negotiations

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2019–3/2020

Hankkeessa tuotettiin eri näkökulmista ja eri menetelmiä hyväksi käyttäen uutta tutkimuksellista tietoa ja ymmärrystä erityisesti ohjaamoiden toiminnan taloudellisista vaikutuksista sekä laajemmasta yhteiskunnallisesta merkityksestä. Tutkimus tuotti tietoa siitä, minkä suuruiset ovat olleet ohjaamotoiminnan aikaansaamat taloudelliset hyödyt sekä ovatko satsaukset Ohjaamoihin olleet yhteiskunnan kannalta taloudellisesti kannattava ja tarkoituksenmukainen ratkaisu.

Tutkimuksessa arvioitiin, minkälaisia vaikutuksia Ohjaamon monialaisella toimintamallilla on nuorten palvelujen osuvuuteen ja toteutuneisiin siirtymiin sekä Ohjaamoissa työskentelevien ammattilaisten työtapoihin. Perustavoite työssä oli arvioida konkreettisella tasolla ohjaamotoiminnan tuloksia ja erillisvaikutuksia sekä tuottaa tietoa toiminnan perusteina olleiden tavoitteiden toteutumisesta. Tämän lisäksi työssä tunnistettiin, mitkä ovat Ohjaamotoiminnan monialaisen toimintamallin hyvät ja vaikuttavat käytännöt sekä miten Ohjaamotoimintaa ja laajemmin monialaista integroivaa palvelutoimintaa voitaisiin edelleen vaikuttavuusohjautuvasti kehittää ja juurruttaa nämä laajemmin pysyväksi toiminnaksi.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä Policy Brief-katsaukseen (27.3.2020)

Ota yhteyttä:

Mikko Valtakari, MDI Public Oy, p. 040 569 1568, etunimi.sukunimi(at)mdi.fi

Yhteistyön arviointi nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa

Yhteyshenkilö ministeriössä