Hyppää sisältöön

Selvitys osakeyhtiölain muutostarpeista kilpailukykytekijänä

Päättynyt

Toteuttajat

Roschier Asianajotoimisto Oy

Rahoitussumma

161 200 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2019–8/2020

Osakeyhtiölaki ("OYL", 624/2006) on ollut voimassa yli kaksitoista vuotta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hakuasiakirjoissa samoin kuin oikeusministeriön hankkeessa  OM021:00/2016  on katsottu, että tänä aikana suomalainen yhteiskunta ja yhtiöiden toimintaympäristö Suomessa ovat muuttuneet olennaisesti muun muassa digitalisoinnin, itsetyöllistämisen ja mikro- ja pienyritystoiminnan kehityksen myötä. Edelleen on katsottu, että nopea kehitys näillä ja muilla yritystoiminnan kannalta keskeisillä osa-alueilla on vaikuttanut merkittävästi OYL:n soveltamisympäristöön ilman, että lakia itsessään on laajemmin uudistettu. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa yhtiöoikeudellisen sääntelyn muutostarpeet ja toimivuus suhteessa yhtiöiden muuttuneeseen toimintaympäristöön ajantasaisella tutkimuksella, jota voidaan käyttää pohjana yhtiöoikeuden tulevissa kehityshankkeissa.

Suurin osa suomalaisesta yritystoiminnasta tapahtuu osakeyhtiömuodossa. OYL on siten keskeinen laki yritystoiminnan sääntelyn kannalta. Sen vaikutukset ulottuvat pienimmistä osakeyhtiöistä kansainvälisiin suuryrityksiin. Laki vaikuttaa keskeisesti muun muassa yritysrahoitukseen, yrityskauppoihin ja muihin yritysjärjestelyihin sekä yritysten hallintoon. Lailla on välitöntä vaikutusta myös arvopaperimarkkinoiden toimintaan. OYL:n mahdolliset epäkohdat lisäävät yleistä epävarmuutta yritystoiminnassa ja markkinoilla ja siten yritysten transaktiokustannuksia . Lain saattaminen mahdollisimman toimivaksi puolestaan tehostaa yritystoimintaa ja näin lisää kansantalouden yleistä tehokkuutta.

Hankkeen tavoitteena oli selvittää kattavasti ja kokonaisvaltaisesti OYL:n mahdollisia muutostarpeita lainsäädännön kilpailukyvyn ylläpitämisen ja vahvistamisen näkökulmasta, sekä esittää tutkimustulosten perusteella konkreettisia sisällöllisiä ja teknisiä muutosehdotuksia voimassa olevaan  lainsäädäntöön.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (24.8.2020).

Lisätietoja hankkeesta antaa asianajaja Manne Airaksinen, Roschier, p. 020 506  6000, etunimi.sukunimi(at)roschier.com.

Osakeyhtiölain ajantasaistaminen

Yhteyshenkilö ministeriössä