Hyppää sisältöön

Tutkimus: Seksuaaliväkivallan uhrit tarvitsevat tukea pitkän rikosprosessin aikana

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintasosiaali- ja terveysministeriövaltioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 17.1.2023 8.57
Tiedote 20/2023
Kuva: Matti Snellman

Raiskauksen uhrien oikeuslääketieteelliset tutkimukset ja tukipalvelut ollaan Suomessa keskittämässä seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tukiyksiköihin, eli Seri-tukikeskuksiin. Seri-tukikeskuksen henkilökunta on koulutettu kohtaamaan ja auttamaan väkivallan uhreja. 17. tammikuuta julkaistun tutkimuksen mukaan Seri-tukikeskuksen asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin.

Tutkimusraportin mukaan oikeuslääketieteelliset tutkimukset tehdään tukikeskuksessa laadukkaasti ja niitä hyödynnetään kattavasti seksuaalirikosprosessissa. Psykososiaalisen tuen palveluiden tulee kuitenkin olla saatavilla riittävän pitkään huomioiden oikeusprosessien pitkä kesto.

Helsinkiin HUSin Naistenklinikalle avattiin vuonna 2017 Suomen ensimmäinen yli 16-vuotiaita seksuaaliväkivallan uhreja kokonaisvaltaisesti palveleva Seri-tukikeskus. Joulukuussa 2022 tukikeskuksia on jo 20 ympäri Suomea. Tukikeskukseen voi hakeutua kuukauden sisällä tapahtumahetkestä riippumatta siitä, onko ilmoittanut asiasta poliisille.

HUS Seri-tukikeskuksen koordinoimassa tutkimushankkeessa selvitettiin tukikeskuksen asiakkaiden taustatietoja, rikosilmoituksen tekemiseen liittyviä seikkoja, rikosprosessin etenemistä ja kokemuksia tukikeskuksen palveluista sekä rekisteri- että kyselytutkimuksen keinoin.

Rekisteritutkimuksessa kartoitettiin rikosprosessin etenemistä

Rekisteritutkimuksessa selvitettiin HUS Seri-tukikeskuksen asiakkaiden taustatietoja ja rikosprosessin etenemistä. Kolme neljästä asiakkaasta ilmoitti seksuaaliväkivallasta poliisille. Poliisille ilmoitetuista tapauksista 50 % eteni syyteharkintaan ja syyte nostettiin 30 %:ssa ilmoitetuista tapauksista. Käräjäoikeudessa syytetty tuomittiin noin kolmessa tapauksessa neljästä. Lähes aina tuomittu määrättiin vankeusrangaistukseen. Oikeusprosessit ovat pitkiä ja rikosilmoituksesta tuomioistuimen ratkaisuun voi kulua jopa vuosia.

Seri-tukikeskuksessa tehdyillä tutkimuksilla ja tarjotulla hoidolla on merkitystä oikeusprosessin eri vaiheissa. Oikeusprosesseissa hyödynnettiin muun muassa Seri-tukikeskuksen lääkärin kirjoittamia lausuntoja, oikeuslääketieteellisen tutkimuksen yhteydessä otettuja valokuvia ja DNA-näytteitä.

”Tutkimustuloksemme vahvistivat aiempaa tietoa siitä, että seksuaalirikosprosessit ovat pitkiä, jopa vuosien mittaisia”, sanoo hankejohtaja Riina Korjamo.

Seri-tukikeskuksen palvelut ensivaiheessa riittävät

Kyselytutkimuksen vastaajat olivat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin Seri-tukikeskuksessa. Suurin osa piti saamaansa hoitoa ja tukea riittävänä. Kuitenkin parempaa jatkohoitoon pääsyä, pidempää tuen kestoa ja lähipalveluita olisi kaivattu.

”Tutkimuksen tuloksia on jo käytetty suomalaisen Seri-tukikeskusverkoston palveluiden kehittämisessä. Esimerkiksi HUSissa on aloitettu ensimmäiset vertaistukiryhmät”, kertoo Korjamo.

Tutkimuksen ensimmäisiä tuloksia julkaistiin marraskuussa 2021 tutkimushankkeen väliraportissa. Nyt tuloksia on täydennetty loppuraportissa. Tutkimusaineiston käsittely jatkuu edelleen jo kerätyn aineiston tarkemmalla analysoinnilla sekä uudella rekisteritutkimuksella, jossa yhdistetään rekisteritietoa yliopistosairaaloiden Seri-tukikeskusten asiakkaista ja heidän verrokeistaan.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja: Hankejohtaja Riina Korjamo, HUS Seri-tukikeskus, 050 427 1179, [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.