Hyppää sisältöön

Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja rakenteet maakunta- ja sote-uudistuksissa (SOWELLUS)

Päättynyt

Toteuttajat

Työterveyslaitos, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Turun kaupunki, Helsingin yliopisto, Kuntaliitto

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2019–11/2020

Maakunta- ja sote-uudistusten keskeinen tavoite on väestön hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää huomion kiinnittämistä sosiaaliseen hyvinvointiin sekä poikkihallinnollista ja monialaista lähestymistapaa. Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta on jo lähtökohtaisesti haasteellista, sillä ei ole selkeää miten sosiaalinen hyvinvointi ymmärretään. Tarvitaan tietoa miten sosiaalisen hyvinvoinnin edellytyksiä vahvistetaan ja seurataan kaikissa väestöryhmissä sekä rakenteellisen sosiaalityön keinoin tulevissa maakunnissa ja tulevaisuuden kunnissa.

Hankkeen tavoitteina oli:

  1. selvittää sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja rakenteellista sosiaalityötä pohjustavan tiedontuotannon nykytila ja kehittämistarpeet ml. sosiaalista hyvinvointia, osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä edistävät ja estävät tekijät eri alueilla;
  2. kartoittaa miten olemassa olevat toimintamallit ja rakenteet tukevat sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä osana kuntien elinvoiman kehittämistä ja maakuntien toimintaa sekä;
  3. antaa konkreettiset toimintasuositukset päätöksenteon tueksi sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen eri väestöryhmissä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä Policy Brief-katsaukseen (27.11.2020).

Ota yhteyttä:

LT, dosentti, johtava asiantuntija Tuula Oksanen, Työterveyslaitos, p. 043 820 1032, etunimi.sukunimi(at)ttl.fi

Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen maakunta- ja sote-uudistuksessa

Yhteyshenkilö ministeriössä