Hyppää sisältöön

Sote- ja maakuntapalveluiden yhteistyön rakenteet, toimintamallit ja ohjauskeinot (SOMAYRTTI)

Päättynyt

Toteuttajat

MDI Public Oy, Nordic Healthcare Group, Frisky & Anjoy, Tempo Economics Oy

Rahoitussumma

148 500 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2017–4/2018

Suomessa käynnissä olevassa historiallisen suuressa hallinnon uudistuksessa on kyseessä merkittävä muutos niin hallinnon rakenteiden kuin palveluiden järjestämisen ja tuottamisen näkökulmasta. Uudistuksen myötä sote-palveluiden sekä muiden maakunnan järjestämisvastuulle tulevien tehtävien palvelujen palveluprosessit uudistuvat. Samalla on tarkoitus lisätä palveluiden käyttöön liittyvää valinnanvapautta. Jatkossa maakunnallinen palvelukokonaisuus rakentuu yhä enemmän julkisista, yksityisistä ja kolmannen sektorin palveluntuottajista. Tässä rakentuvassa kokonaisuudessa sote- ja maakuntauudistus luo uusia rajapintoja ja yhteistyötarpeita maakunnan ja kuntien välille useiden eri tehtävien hoitamiseen liittyen. On tärkeää saada tietoa maakuntien ja kuntien rajapintayhteistyöhön liittyvästä val­mistelusta ja siinä jo tuotetuista rakenteista, toimintamalleista ja ohjauskeinoista. Uudistuksessa on tärkeä saada näihin liittyvää tietoa ja tutkimusta ministeriöiden, maakuntien ja kuntien käyttöön.

Hankkeen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva maakuntien ja kuntien valmistelutyöstä liittyen monituottajamalliin ja rajapintayhteistyöhön. Hankkeessa koottiin maakuntien ja kuntien rajapintayhteistyöhön liittyvä valmistelu ja siinä jo tuotetut rakenteet, toimintamallit ja ohjauskeinot. Työtä ohjaavana periaatteena oli vahva asiakasnäkökulmatarkastelu. Tutkimus tuotti kuvan toimivista yhteistyömalleista huomioiden strategisen johtamisen, tietojohtamisen, toimeenpanon, seurannan sekä taloudellisen arvioinnin näkökulmat. Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa monituottajamalliin ja rajapintayhteistyöhön liittyen erilaisten toteutustapojen edellytyksiä, esteitä, mahdollisuuksia ja uhkia ministeriöiden, maakuntien ja kuntien käyttöön.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (18.4.2018).

Ota yhteyttä:

Tommi Ranta, MDI Public Oy, p. 040 588 2839, etunimi.sukunimi(at)mdi.fi

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuksen tuki Reformit

Yhteyshenkilö ministeriössä