Hyppää sisältöön

Suomen Agenda2030 -toimeenpanon arviointi

Päättynyt

Toteuttajat

4FRONT, Tampereen yliopisto, Frisky & Anjoy

Rahoitussumma

130 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2022–2/2023

Yhdistyneissä kansakunnissa (YK) vuonna 2015 sovittu kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda2030 sisältää kaikille maailman maille yhteiset 17 tavoitetta, jotka tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Suomi on vahvasti sitoutunut Agenda 2030:n toimeenpanoon sekä toimeenpanon seurantaan ja säännölliseen arviointiin. Edellinen kokonaisvaltainen arviointi toteutettiin Suomessa vuonna 2019.

Tässä hankkeessa tuotettavaa arviointitietoa hyödynnetään Agenda2030:n toimeenpanon ohjausjärjestelmää edelleen kehitettäessä, Agenda2030-toimeenpanosuunnitelman päivityksessä vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen, osana tietopohjaa hallitusohjelman valmistelussa, kestävän kehityksen maaraportoinnissa YK:lle, Suomen kestävän kehityksen seurantaindikaattoreissa sekä laajemmin tietopohjaisessa päätöksenteossa. Arvioinnilla pyritään myös tukemaan Suomen kahden- ja monenkeskisen yhteistyön edistämistä kestävään kehitykseen liittyen. Arvioinnin perimmäisenä tarkoituksena oli auttaa Suomea saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

Päätavoitteena oli laatia riippumaton ja kokonaisvaltainen arvio Suomen Agenda2030:n toimeenpanosta. Arviointi kohdistui hallinnon toimiin ja ohjausjärjestelmään, joka rajattiin tässä tarkoittamaan valtionhallinnon ja hallinnonalojen keinoja sekä työkaluja ohjata Agenda 2030:n toimeenpanoa Suomessa ja ulkosuhteissa.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Hanketta hyödynnetään mahdollisessa kestävän kehityksen selonteossa vaalikaudella 2023–2027 ja osana tietopohjaa hallitusohjelman valmisteluun. Hankkeen tuloksia hyödynnetään myös Suomen seuraavassa kestävän kehityksen maaraportissa YK:lle. 

Hankkeen tuloksia käsitellään kestävän kehityksen toimikunnan kokouksessa 27.2.2023 sekä ministeriöiden välisessä kestävän kehityksen koordinaatioverkostossa keväällä 2023.

Hankkeen julkaisut

Ota yhteyttä:

Senior Consultant Katri Haila, 4FRONT Oy, p. 050 564 9741, etunimi.sukunimi(at)4front.fi

Suomen Agenda2030 -toimeenpanon arviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä