Kansallisessa toimeenpanossa kirittävää Agenda2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi

Suomella on vaikeuksia saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä, vaikka Suomi on toistuvasti kärjessä vertailtaessa kestävän kehityksen edistämistä eri maissa. On tärkeää jatkaa määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ekologinen, sosiaalinen sekä taloudellinen kestävyys tulisi integroida nykyistä systemaattisemmin ohjausjärjestelmään ja budjetti- ja säädösprosesseihin.

Kieliversiot: