Hyppää sisältöön

Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus

Päättynyt

Toteuttajat

Ulkopoliittinen instituutti, Ilmatieteen laitos, Tyrsky-Konsultointi, Security Analysis Oy

Rahoitussumma

149 986 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2020–8/2021

Ilmastonmuutos uhkaa yhteiskuntien vakautta ja turvallisuutta monin tavoin, ja tulevien vuosikymmenien kuluessa vaikutukset voimistuvat entisestään. Sekä muuttuvat ilmasto-olosuhteet että toisaalta tehokkaat toimet muutoksen hillitsemiseksi aiheuttavat uusia epävarmuuksia ja riskejä. Suomen kaltaisessa avoimessa ja ulkomaankaupasta riippuvaisessa Pohjois-Euroopan maassa kansainvälis-poliittiset ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät vaikutukset saattavat olla merkittävämpiä kuin suorat ja paikalliset, mutta niitä tunnetaan yhä puutteellisesti.

Vaikka Suomella on kansainvälisesti katsottuna korkea kyky sopeutua muutoksiin, ei tämän kaltaisiin yhteis- ja vuorovaikutuksiin ole välttämättä osattu riittävästi varautua. Ilmastonmuutos on myös turvallisuuspolitiikalle uudenlainen kysymys, johon ei ole mahdollista vastata yksinomaan esimerkiksi perinteisen maanpuolustuksen keinoin, uhkiin varautuminen edellyttää kokonaisturvallisuuden periaatteen mukaisesti yhteiskunnan toimivuuden kannalta elintärkeiden toimintojen huomioimista. Ehdotuksille eri hallinnonalojen yhteistyöhön perustuvista politiikkatoimista on siten suuri tarve.

Hankkeen päätavoitteena oli selvittää ilmastonmuutoksen laaja-alaisia vaikutuksia Suomen turvallisuuteen sekä konkreettisia keinoja niihin varautumiseksi. 

Julkaisut:

Ota yhteyttä:

tutkija Sanna Erkamo, Ilmatieteen laitos, etunimi.sukunimi(at)fmi.fi

Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus

Yhteyshenkilö ministeriössä