Hyppää sisältöön

Team Finland -verkoston vaikuttavuuden arviointi (TF-ARVI)

Päättynyt

Toteuttajat

Forefront Oy, Etlatieto Oy

Rahoitussumma

170 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–6/2022

Hankkeen tuotti tietoa siitä, miten Team Finland -verkosto ja sen tarjoamat palvelut vastaavat yritysten tarpeisiin ja tukevat yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Tietoa hyödynnetään verkoston ja sen tarjoamien palveluiden vaikuttavuuden kehittämiseksi ja tuloksellisuuden mittaamiseksi. Arviointi palvelee näin ollen osaltaan myös pääministeri Marinin hallitusohjelmassa asetettuja viennin ja kansainvälistymiseen edistämiseen sekä valtioneuvoston toimintatapojen uudistamiseen liittyviä tavoitteita.

Hankkeen tavoitteena oli arvioida Team Finland -toiminnan vaikuttavuutta, erityisesti vuodesta 2018 tehtyjen uudistusten tuloksellisuuden näkökulmasta. Tavoitteena oli selvittää, mikä on Team Finland -verkostomallin ja Team Finland -ydintoimijoiden yhteisen asiakkuustyön lisäarvo kansainvälistyville kasvuyrityksille.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Hankkeessa on laadittu tiedote, blogi, policy brief ja tutkimusraportti. Hankkeen loppuvaiheessa tuloksia käsiteltiin sidosryhmien ja asiakasedustajien kanssa työpajassa. Samoin niitä on käsitelty Team Finland johtoryhmässä ja sihteeristössä. Tuloksia ja suosituksia on jo arvioinnin aikana otettu huomioon erityisesti Team Finland -palvelupolun kehittämistyössä. Raportin julkistamistilaisuudessa 6.6.2022 kuultiin julkisen ja yksityisen sektorin edustajia. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä ulkoministeriön kanssa analysoi mahdollisia uudistuksia ja toimenpiteitä arvioinnin tulosten pohjalta. Arvioinnin tuottamaa tietoa hyödynnetään Team Finland -verkoston ja sen tarjoamien palveluiden vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kehittämiseksi. Hankkeessa tuotettu tieto luo tietopohjaa julkishallinnon ja yrityspalveluverkoston kehittämiseksi. Arviointi palvelee osaltaan myös hallitusohjelmassa asetettuja viennin ja kansainvälistymisen edistämiseen ja valtioneuvoston toimintatapojen uudistamiseen liittyviä tavoitteita. 

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä: 

toimitusjohtaja Vesa Salminen, Forefront Oy, p. 040 125 2370, etunimi.sukunimi(at)4front.fi

Team Finland -verkoston vaikuttavuuden arviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä