Team Finland -verkoston vaikuttavuuden arviointi (TF-ARVI)

Käynnissä

Toteuttajat

Forefront Oy, Etlatieto Oy

Rahoitussumma

170 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–5/2022

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, miten Team Finland -verkosto ja sen tarjoamat palvelut vastaavat yritysten tarpeisiin ja tukevat yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Tietoa hyödynnetään verkoston ja sen tarjoamien palveluiden vaikuttavuuden kehittämiseksi ja tuloksellisuuden mittaamiseksi. Arviointi palvelee näin ollen osaltaan myös hallitusohjelmassa asetettuja viennin ja kansainvälistymiseen edistämiseen sekä valtioneuvoston toimintatapojen uudistamiseen liittyviä tavoitteita.

Hankkeen tavoitteena on arvioida Team Finland -toiminnan vaikuttavuutta, erityisesti vuodesta 2018 tehtyjen uudistusten tuloksellisuuden näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää, mikä on Team Finland -verkostomallin ja Team Finland -ydintoimijoiden yhteisen asiakkuustyön lisäarvo kansainvälistyville kasvuyrityksille.

Arvioinnille on asetettu seuraavat tarkemmat arviointikysymykset:

  1. Mikä on Team Finland -toimintamallin ja verkostoyhteistyön lisäarvo yrityksille verrattuna siihen, että yritykset käyttävät toimijoiden palveluita erikseen?
  2. Miten Team Finland -verkoston palveluja hyödyntäneiden yritysten kehitys poikkeaa muista yrityksistä vienti-, kansainvälistymis- ja kasvukehityksen (liikevaihto, jalostusarvo) ja -tavoitteiden osalta? Miten vaikuttavuus on kehittynyt, kun vuonna 2013 perustettua toimintamallia on uudistettu vuosina 2015, 2017 ja 2019?
  3. Miten Team Finland -verkoston palvelut vastaavat erikokoisten yritysten tarpeisiin? Mikä on palveluiden lisäarvo ja vaikuttavuus pk-yritysten, start up-yritysten (”born global”) ja suurten yritysten näkökulmasta?
  4. Onko Team Finland -ydintoimijoiden työnjaossa päällekkäisyyksiä tai toisaalta onko palveluissa katveaukkoja? Mikä on palveluiden tunnettavuus erityisesti pk-yrityssektorilla?
  5. Miten Team Finland -toiminta on lähtenyt käyntiin maakuntatasolla, Suomen tasolla ja ulkomaantasolla? Miten ”maakunnasta maailmalle” -konsepti ja ydintoimijoiden välinen asiakasohjaus/syöttöliikenne käytännössä toimii yritysnäkökulmasta?
  6. Miten Team Finland -ydintoimijoiden yhteistyö ja työnjako julkisten ja yksityisten kumppanien kanssa toimii yritysten ohjauksessa ja palveluissa? Miten alueellisia kumppanuuksia voisi kehittää?
  7. Mitä myönteisiä muutoksia ja haasteita koronaviruspandemian kielteisten vaikutusten helpottamiseksi päätetyt kriisi- ja elvytystoimet ovat tuoneet Team Finland -verkoston toimintaan ja asiakasohjaukseen vuonna 2020?

Ota yhteyttä: 

toimitusjohtaja Vesa Salminen, Forefront Oy, p. 040 125 2370, etunimi.sukunimi(at)4front.fi

Team Finland -verkoston vaikuttavuuden arviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä