Hyppää sisältöön

Teknologianeutraliteetti ja yhteiskunnan strategiset tavoitteet tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa (TYSTI)

Päättynyt

Toteuttajat

Demos Helsinki, Aalto yliopisto, 4FRONT Oy

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–5/2024

Teknologinen kehitys, läpimurrot sekä niistä nousevat innovaatiot ja ratkaisut ovat kriittisessä asemassa aikamme yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamisessa ja oikeudenmukaisen vihreän ja digitaalisen siirtymän rakentamisessa. Julkisella sektorilla ja TKI-politiikalla on tärkeä rooli uusien teknologioiden (esim. tekoäly, kvantti- ja bioteknologia, vetytalous) kehittämisen tukemisessa sekä niiden strategisessa hyödyntämisessä.

Tasapainottelu avoimen teknologiakehityksen, jota teknologianeutraliteetin periaate pyrkii varmistamaan ja yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisen välillä ei ole joko–tai -kysymys. Valintojen tekemisen tärkeys korostuu Suomessa pienen maan rajallisten resurssien tarkoituksenmukaisessa kohdistamisessa, varsinkin suhteessa EU:n rahoitusohjelmiin. Samanaikaisesti kohdennetun TKI-politiikan kanssa on pystyttävä jatkuvaan nousevien teknologioiden ennakointiin ja tunnistamiseen sekä teknologioiden vaikutusten arviointiin.

Meiltä on puuttunut tietopohjaa, joka mahdollistaisi kuvatunlaisen vaikuttavan TKI-politiikan toteutumisen käytännössä teknologisen kehityksen ennakoinnin, nousevien teknologioiden sääntelyn ja rahoituksen, yhteiskunnallisten haasteiden ratkaiseminen huomioimisen uusien ja nousevien teknologioiden tukemisessa sekä kansainvälisen kontekstin saralla. Tämä hanke vastasi tietotarpeeseen.

Hankkeen tavoitteena oli:

  1. Selvittää mitä ovat nousevien teknologioiden ja teknologiayhdistelmien merkitys, kriteerit, tunnistamisen menetelmät, rahoitusmenetelmät ja keskeiset vaikuttavuuden arvioinnin tavat.
  2. Analysoida, miten tasapainottaa yhtäältä avointa teknologiakehitystä ja toisaalta yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamista (missiolähtöisyys) teknologioihin perustuvien ratkaisujen avulla.
  3. Luoda näiden pohjalta kansallinen toimintamalli TKI-politiikan suuntaamiseksi sekä suosituksia uusien ja nousevien teknologioiden tukemiseksi strategisen innovaatiotoiminnan ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Tuotettua tietoa hyödynnetään tutkimus- ja kehittämisrahoituksen suunnitelman toimeenpanossa, Teknologia- ja innovaationeuvoston työssä sekä työ- ja elinkeinoministerissä innovaatiopolitiikan kehittämisen tukena. 

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Senior Policy Expert Johannes Mikkonen, Demos Helsinki, p. 040 569 4948, etunimi.sukunimi(at)demoshelsinki.fi

Nousevat teknologiat tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa

Yhteyshenkilö ministeriössä