Hyppää sisältöön

Työhön ja koulutukseen osallistuminen vähentää rikollisuutta ja onnettomuuksia

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintasisäministeriö
Julkaisuajankohta 24.4.2023 11.14
Uutinen

Tervetuloa ”Syrjäytymisen ja huono-osaisuuden yhteys turvallisuusongelmiin: Kausaliteetista politiikkatoimiin” -tutkimushankkeen julkistustilaisuuteen tiistaina 2.5. klo 13–14 (Teams). Tilaisuudessa käydään läpi hankkeen keskeisimmät tulokset. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä paikalla oleville tutkijoille. Tilaisuus on avoin myös median edustajille.

Syrjäytymisen yhteys turvallisuusongelmiin

Suomalaisessa poliittisessa keskustelussa syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vaikutusta turvallisuusongelmien synnyssä on korostettu vuosia sekä vastaavasti nähty sosiaalipolitiikalla keskeinen rooli rikollisuuden vähentämisessä. Syrjäytymisellä on tilastollinen yhteys turvallisuusongelmiin: rikokset ja onnettomuudet kasautuvat pienituloiselle sekä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevalle väestölle. Vaikka merkittävä osa yhteydestä selittyy yksilöiden välisillä eroilla, työn ja koulutuksen ulkopuolelle jäämisellä on myös aito, turvallisuusongelmia lisäävä vaikutus. 

Krimon ja Demos Helsingin toteuttama tutkimushanke keskittyi tutkimaan minkälaista syy-seuraussuhteisiin keskittyvää tutkimusnäyttöä kyseisten väitteiden takana on, jotta politiikkatoimia voitaisiin kohdistaa mahdollisimman vaikuttavasti ja tehokkaasti. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella työllisyyden lisääminen ja työttömien osallistaminen sekä koulutuksen laajentaminen ovat lupaavia keinoja turvallisuusongelmien vähentämisessä. Katsauksen lisäksi hankkeeseen kuului tutkijakysely ja sidosryhmädialogi. Hankkeen ohjausryhmä koostui sisäministeriön, oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön edustajista. 

Tutkimus on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Raportti julkaistaan 2.5.2023. 

Ohjelma

  • Tilaisuuden avaussanat
  • VN TEAS -tutkimuksen taustat, ohjausryhmän puheenjohtaja Eeva Koivunen, sisäministeriö
  • Tutkimuksen keskeiset tulokset, konsortion johtaja Karoliina Suonpää, Krimo
  • Kommenttipuheenvuorot:
  • Mikko Aaltonen, Itä-Suomen yliopisto
  • Julia Saarholm, Aseman Lapset ry
  • Janika Lindström, Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Keskustelua ja kysymyksiä
  • Miten tästä eteenpäin? Ari Evwaraye, sisäministeriö

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu julkistustilaisuuteen perjantaihin 28.4. mennessä osoitteessa https://forms.gle/87PMHJqG2FkseHZ47. Kokouslinkki lähetään ilmoittautuneille lähempänä tilaisuutta.

Lisätietoja:

Konsortion johtaja Karoliina Suonpää, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, [email protected]; Asiantuntija Katri Sarkia, Demos Helsinki, [email protected] sekä; hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Eeva Koivunen, sisäministeriö, [email protected]