Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Työkyvyn tuki edistää mielenterveyttä ja työhön osallistumista

Julkaisuajankohta 24.9.2020 9.11
Uutinen

Mielenterveyttä, työkykyä ja työhön osallistumista voidaan työpaikoilla edistää aktiivisilla ja työntekijöitä osallistavilla toimilla. Oleellista on myös erilaisten toimenpiteiden yhdistäminen ja eri toimijoiden yhteistyö. Näin todetaan 24. syyskuuta julkaistussa Työterveyslaitoksen tutkijoiden laatimassa Policy Brief-katsauksessa.

Mielenterveyden ongelmat ja niistä aiheutuva työkyvyttömyys aiheuttavat yksilöille, työpaikoille ja yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia.

Työterveyslaitos on selvittänyt, millaiset työssäkäyville suunnatut työkyvyn tuen toimenpiteet vaikuttavat myönteisesti mielenterveyteen, työkykyyn ja työhön osallistumiseen.

Yksilöön kohdistuvien työkyvyn tukitoimien, kuten terveellisten elintapojen ja erityisesti liikunnan, erilaisten psykoterapioiden ja osasairauspäivärahan, hyödyllisyydestä on vahvaa näyttöä.

Selvityksen perusteella tutkijaryhmä esittää suosituksena, että yksilöön kohdistuvan tuen lisäksi on syytä panostaa myös työpaikkojen ja yhteiskunnan toimiin. Tällaisia ovat esimerkiksi osallistava työaikasuunnittelu vuorotyössä, työn muokkaus ja työuravalmennuksen lisääminen.

Erilaisten toimenpiteiden yhdistäminen ja yhteistyö työpaikan ja työterveyshuollon välillä näyttävät olevan avainasemassa, jotta työkyvyn tuki on vaikuttavaa.

Lisätiedot:

vanhempi tutkija Jenni Ervasti, Työterveyslaitos, [email protected], p. 043 825 5475,
tutkimusprofessori Ari Väänänen, Työterveyslaitos, [email protected], p. 040 582 4540