Työvoimakoulutuksen toimivuuden ja vaikutusten arviointi

Käynnissä

Toteuttajat

Pellervon taloustutkimus PTT, MDI, Palkansaajien tutkimuslaitos

Rahoitussumma

149 839 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–3/2022

Tulevaisuuden työmarkkinat vaativat yksilöiltä sopeutumista ja jatkuvaa oppimista läpi työuran. Yksi pääministeri Sipilän hallituksen kärkihankkeista oli ammatillisen koulutuksen uudistaminen, joka toteutui vuonna 2018. Reformissa painotettiin osaamisperusteisuutta, yksilöllisiä opintopolkuja sekä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Tutkintotavoitteinen ja osa tutkintoon johtamattomasta työvoimakoulutuksesta siirtyi osaksi ammatillista koulutusta. Reformin vaikutuksia työvoimakoulutukseen ei ole tietääksemme aiemmin selvitetty.

Keskeinen työvoimapolitiikan tarkoitus on työttömien osaamisen säilyttäminen, mutta myös kehittäminen ja ammatillisen liikkuvuuden tukeminen. Ammatillinen työvoimakoulutus on työllisyysvaikutuksiltaan yksi tehokkaimmista työvoimapalveluista. Emme kuitenkaan toistaiseksi tiedä riittävästi työvoimapalvelujen syrjäyttämisvaikutuksista (niihin osallistumattomille henkilöille), ja siten niiden kokonaisvaikutuksesta työllisyyteen. Se kuitenkin tiedetään, että ammatillisella työvoimakoulutuksella on merkittäviä lukkiutumisvaikutuksia, jotka estävät työttömän välittömän työllistymisen. Ammatillisen työvoimakoulutuksen myönteiset vaikutukset havaitaankin tyypillisesti muutaman vuoden viiveellä. Sillä on myös havaittu olevan myönteisiä vaikutuksia työn vakauteen ja ansioihin.

Hanke tuottaa tietoa työvoimakoulutuksen ja sen järjestämistapojen toimivuudesta ja vaikuttavuudesta sekä esittää politiikkasuosituksia niiden kehitystarpeista. Tutkimuksessa selvitetään myös ammatillisen reformin vaikutuksia työvoimakoulutukseen. Tutkimus tukee työvoimapolitiikan kehitystyötä ja jatkuvan oppimisen uudistustyötä sekä työllisyystavoitteita yleensä.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ajantasaista tutkimustietoa päätöksenteon tueksi arvioimalla ammatillisen työvoimakoulutuksen toimivuutta ja vaikuttavuutta. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten työvoimakoulutus vaikuttaa työttömien työllistymiseen eri aikajänteellä ja eri asiakasryhmissä. Miten työvoimakoulutuksen kohdentuminen ja ohjaus toimivat, ja millaisia vaikutuksia vuoden 2018 ammatillisella reformilla on mahdollisesti ollut työvoimakoulutuksen suosioon, kohdentumiseen ja siihen osallistuneiden työllistymiseen? Tutkimuksessa selvitetään myös työvoimakoulutuksen eri järjestämistapojen ja hankintamenetelmien toimivuutta.

Tutkimushanke koostuu neljästä toisiaan tukevasta työpaketista:

  1. työvoimakoulutuksen kohdentuminen ja vaikuttavuus,

  2. ammatillisen reformin vaikutukset työvoimakoulutukseen,

  3. työvoimakoulutuksen järjestäminen ja yhteistyö sekä

  4. synteesi ja politiikkasuositukset.

Hyödynnämme tutkimuksen eri työpaketeissa Tilastokeskuksen kautta saatavia rekisteriaineistoja sekä monipuolisia tiedonkeruumenetelmiä.

Ota yhteyttä: 

vanhempi ekonomisti Henna Busk, Pellervon taloustutkimus PTT, p. 040 164 8136, etunimi.sukunimi(at)ptt.fi

Työvoimakoulutuksen toimivuuden ja vaikutusten arviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä