Hyppää sisältöön

Uusien hankkeiden vaikutusten arviointi suhteessa vesien- ja merenhoidon tilatavoitteisiin – työkalujen nykytila ja kehittämistarpeet (VESIMALLIT)

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus SYKE, Gaia Oy, AFRY Management Consulting Oy, Itä-Suomen yliopisto

Rahoitussumma

199 911 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–2/2022

Erilaisille ennakkoselvitysmenetelmille on suuri tarve arvioitaessa uusien hankkeiden vaikutuksia vesimuodostumille sisävesi- ja merialueilla. Toistaiseksi menetelmille ei Suomessa ole ollut olemassa yhteisesti sovittua laatukriteeristöä tai käytäntöjä. Lupaprosessissa vaadittaville esiselvityksille ja velvoitetarkkailuille on siksi tarve määritellä selkeät kriteerit hallinnollisen prosessin sujuvoittamiseksi, läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Tarve on määritellä esimerkiksi, milloin ennakkoselvityksissä tarvitaan malleja, millaisia malleja tarvitaan ja mitä mallituloksilta vaaditaan. Lisäksi on tarve ennusteiden epävarmuuden tunnustamiselle ja niihin varautumiselle oikea-aikaisen seurannan, sopeutuvan hallinnan ja kompensaatioiden kautta. Samoin on tarve määritellä, millaisia menetelmiä esiselvityksissä voidaan käyttää, ja millaista tietoa eri menetelmien pitäisi tuottaa, jotta lupaprosessissa esiin tuleviin kysymyksiin voidaan vastata.

Ennakkoselvitysten kriteeristön luomista varten tarvitaan kattava selvitys myönnetyistä luvista ja niihin liittyvistä ennakkoselvityksistä vahvuuksineen ja heikkouksineen sekä yhteenveto muualla käytetyistä kriteereistä.

Tämän hankkeen raportissa kootaan esitys riittävän ennakkoselvityksen kriteeristöstä, ehdotus vaikutusseurannan periaatteista sekä tehdään ehdotuksia lupaprosessin sujuvoittamiseksi.

Hankkeen julkaisut: 

Ota yhteyttä:

tutkija Riikka Puntila-Dodd, Suomen ympäristökeskus, p. 0400 432 636, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Vesienhoidon tilatavoitteet osana uusien hankkeiden vaikutusten arviointia

Yhteyshenkilö ministeriössä