Hyppää sisältöön

Viha vallassa: Yhteiskunnan päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivä vihapuhe

Päättynyt

Toteuttajat

Open Knowledge Finland, Jyväskylän yliopisto

Rahoitussumma

99 840 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–10/2019

Vihapuhe vaikuttaa yhteiskunnan päätöksentekoon muun muassa vähentämällä halukkuutta osallistua julkiseen keskusteluun sekä heikentämällä luottamusta instituutioihin. Vihapuhe on monimutkainen ilmiö, jonka torjumiseen tarvitaan toimenpiteitä niin julkishallinnonkuin työyhteisöjen ja yksilöiden tasolla. Vaikka vihapuheesta puhutaan paljon, meillä on vähän tietoa päätöksentekijöihin kohdistuvaan tai julkista keskustelun muuttamiseen tähtäävän vihapuheen ilmenemismuodoista tai yleisyydestä. Tutkitun tiedon avulla voimme varmistaa, että vihapuheen vastaisessa työssä voidaan keskittyä vakavimpiin riskeihin ja että toimintatavat valitaan perustellusti.

Hankkeessa tutkittiin vihapuhetta sekä sen kohteiksi joutuneiden kokemusten pohjalta että käymällä läpi vihapuhetta sisältäviä viestejä digitaalisesta mediasta. Lähestymistapa yhdisti laskennallisia ja laadullisia menetelmiä uudenlaisella tavalla. Hankkeen tavoitteena oli tutkia päätöksentekoon vaikuttavan vihapuheen laajuutta, luonnetta sekä vaikutuksia.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (4.10.2019).

Hankkeen omat verkkosivut:

https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/vihavallassa

Ota yhteyttä:

Aleksi Knuutila, Open Knowledge Finland, p. 040 525 5153, etunimi.sukunimi(at)okf.fi

Yhteiskunnan päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivä vihapuhe

Yhteyshenkilö ministeriössä