Hyppää sisältöön

Yhdyskuntajätteen kierrätyksellä vauhtia kiertotalouteen – JÄTEKIVA

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus SYKE, Eunomia Research and Consulting, LCA Consulting Oy

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–2/2019

Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostamisen 50 prosenttiin hallituskauden aikana. Nykyisten lakisääteisten 50 %:n kierrätystavoitteiden lisäksi EU:ssa on valmisteilla kierrätystavoitteiden kiristäminen 65 %:iin tai jopa 75 %:iin vuoteen 2030. Suomen yhdyskuntajätteiden kierrätysaste vuonna 2015 oli 41 %. Tutkimusten mukaan 50 %:n kierrätystavoitteen saavuttaminen edellyttää samanaikaisesti eri politiikkatoimien käyttöä.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten Euroopan komission niin kutsutun Early warning -hankkeen ehdottamia yhdyskuntajätteen kierrätystä lisääviä toimia voidaan toteuttaa Suomen oloihin ja lainsäädäntöön sopivalla tavalla. Tietoa tuotettiin erityisesti yhdyskunnista peräisin olevan biojätteen erilliskeräyksen tehostamisen keinoista ja siitä miten väestötiheydeltään ja maantieteeltään erilaiset alueet tulevat otetuksi huomioon näissä keinoissa.

Tarkasteltavat keinot liittyivät sekä kotitalouksien että julkisen hallinto- ja elinkeinopalveluiden erilliskeräyksen laajentamiseen sekä keräyksen tehostamiseen. Tavoitteena oli myös arvioida valikoituja, ehdotettuja keinoja jätelainsäädännön muutostarpeiden näkökulmasta. Hankkeessa koottiin tietoa biojätteen keräyksen ja kierrätyksen LCA- ja LCC-tarkasteluista ja seikoista, jotka vaikuttavat keskeisimmin erilliskeräyksen ja kierrätyksen ympäristö- ja kustannustehokkuuteen. Hankkeessa tehtiin kustannusanalyysi koskien valikoituja, ehdotettuja kierrätystä lisääviä keinoja koko yhdyskuntajätevirtaa koskien.

Tämän hankkeen tavoitteena oli myös arvioida nykyisen pakkausten tuottajavastuujärjestelmän toimivuutta sekä Early warning -hankkeen ehdottamien keinojen lisäksi mahdollisia muita kustannustehokkaita keinoja tuottajavastuujärjestelmän kehittämiseksi. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, Policy Brief-katsaukseen sekä tuloksista kertovaan tiedotteeseen (15.2.2019).
Hankkeen tulosten julkistamistilaisuuden videotallenne

Erillisraportit:

Analyysi biojätteen erilliskeräyksen ja käsittelyn kestävyystarkasteluista näkökulmana mahdollisuudet kestävyyden tehostamiseksi

Increasing Recycling Sustainability in Finland 

Ota yhteyttä:

Hanna Salmenperä, SYKE, p. 0295 251 605, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Biotalous ja puhtaat ratkaisut Kiertotalouden edistäminen yhdyskuntajätteen kierrätysastetta nostamalla

Yhteyshenkilö ministeriössä