Hyppää sisältöön

Yksin osana elinkaarta (YSI)

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus, Oxford Research Oy, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Väestöliitto, Helsingin yliopisto

Rahoitussumma

250 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2017–11/2018

Yksineläminen on sekä hyvinvointivaltion tarjoama mahdollisuus että yksi sen suurimpia haasteita. Sosiaaliset tuet, yksilöllistyminen ja lisääntynyt sukupuolten ja sukupolvien välinen tasa-arvo ovat mahdollistaneet sen, että nuoret aikuiset ja vanhukset eivät ole riippuvaisia sukulaisistaan, tai pystyvät irrottautumaan epätyydyttäväksi koetusta parisuhteesta ja elämään yksin, ainakin osan elinkaarta. Samalla yksineläminen, erityisesti silloin, kun se kestää pitkään, ei vastaa enemmistön toiveita ihanteellisesta elämisen muodosta. Sikäli kuin yksineläminen tarkoittaa yksinäisyyttä, se heikentää niin yksilön kuin yhteisön hyvinvointia.

Hanke tuotti tietoa yksin asuvien eri osa ryhmien tilanteista eri puolilla maata selvittämällä yksinelämisen esiintyvyyttä maantieteellisesti ja yhdyskuntarakenteessa samoin kuin yksilöiden elinkaaren eri vaiheissa sekä eri elämän käännekohtien ja kriisien yhteydessä. Tutkijat tunnistivat niitä yksinelävien ryhmiä, joilla esiintyy merkittäviä puutteita hyvinvoinnissa joko yhden tai useamman eri indikaattorin osalta. Hankkeessa käytettiin myös kansainvälistä vertailuryhmää: Ruotsi, Tanska, Norja sekä Alankomaat.

Tutkimuksessa analysoitiin eri sektoreiden poliittisten keinojen mahdollisuutta tunnistaa yksin elävien tarpeita ja edistää tasapuolista kohtelua suhteessa muihin ryhmiin niin etuuksien kuin verotuksen suhteen. Esimerkiksi asuntopolitiikassa tämä voi tarkoittaa kohtuullisen vuokra- ja hintatason asuntojen saatavuuden varmistamista sekä yhteisöllisten asumismuotojen edistämistä. Tässä hankkeessa kartoitettiin kansalaisjärjestölähtöisesti myös yksinelävien psykososiaalista hyvinvointia ja palvelutarpeita ottamalla huomioon sosiaaliset verkostot ja eri auttamisen muodot sekä selvittämällä yksinelävien omia kokemuksia ja toiveita erilaisia tukimuotoja kohtaan.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (27.11.2018).

Ota yhteyttä:

Erikoistutkija Emma Terämä, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 692, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Yksinelävien asema yhteiskunnassa Hyvinvointi ja terveys

Yhteyshenkilö ministeriössä