Hyppää sisältöön

Yritysten t&k-toiminta ja 4 %:n t&k-intensiteetin saavuttamisen edellytykset ja käytännön toimet

Käynnissä

Toteuttajat

Etlatieto Oy, VTT, ForeFront Oy

Rahoitussumma

297 600 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–5/2021

Hallitus tarvitsee ajantasaista tietoa yritysten t&k-toimintaan vaikuttavista tekijöistä, jotta se pystyisi omilla toimillaan vaikuttamaan 4 %:n tki-intensiteetin saavuttamiseen. Tällä hetkellä ei ole ajantasaista tietoa yritysten t&k-investointiaikeista. Onkin tärkeä ymmärtää, millaisia t&k-toimintaan liittyviä suunnitelmia yrityksillä on. Erityisen tärkeää on tuottaa uutta tietoa siitä, minkä maiden kanssa Suomi kilpailee t&k-investoinneista ja mitkä tekijät ratkaisevat sijaintipaikan. Sama koskee myös sitä, minkä takia yritysten t&k-investointien kehitys on ollut varsin vaisua 2010-luvulla. Tämä hanke tulee tuottamaan uutta tietoa näistä teemoista. Lisäksi tällä hetkellä on vajavainen tieto siitä, miten erilaiset yritysten sisäiset ja ulkoiset tekijät vaikuttavat yritysten t&ktoimintaa koskeviin investointipäätöksiin.

Hankkeen synnyttämät tulokset tulevat palvelemaan suoraan tavoitetta t&k -intensiivisyydestä ja sitä, millä keinoin tähän tavoitteeseen parhaiten päästäisiin. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa yritysten t&k-investointeihin vaikuttavista tekijöistä. Tässä hankkeessa otetaan erityisesti huomioon se, että t&k-investoinnit kohtaavat kansainvälisen sijaintipaikkakilpailun. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomi kilpailee konsernien sisäisesti muiden sijaintipaikkamaiden kanssa. Ymmärtämällä sekä t&k-investointipäätöksiin että niiden sijaintiin vaikuttavat tekijät pystytään tekemään politiikkajohtopäätöksiä siitä, millä keinoin pystyttäisiin tehokkaimmin lisäämään yritysten t&k-toimintaa Suomessa.

Ota yhteyttä:

hankkeen johtaja Jyrki Ali-Yrkkö, Etlatieto Oy, p. 046 851 0501, jyrki.ali-yrkko(at)etla.fi

Miten yritykset saadaan investoimaan enemmän t&k-toimintaan?

Yhteyshenkilö ministeriössä